Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3009 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 11 December 1761 n.s.
Dated 11 Decemb. 1761. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre
Riddare.

Oändeligen tacksäjelse för de angenäme fröen ifrån Constantinopel; jag undrar att de kommit så hastigt.

Innelychte kom i dag under Societetens couvert, som borde gått på stockholm. jag förstår intet frågan om Mossars utödande, jag tycker det warit bättre att få wetta huru mossa kunne produceras, at ej loca vacua stodo vacante ibland ett stånd här och där af örter på magra stycken; ty Mossa fördrifwer aldrig wäxter, men wäxa, der ej annat kan bärga sig.

Jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke
C[arl] L[innaeus]

d[en]11 Decemb[ris] 1761
Upsala

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for seeds from Constantinopel.

Linnaeus delivers a letter received at the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] which should have been sent to the Academy of Sciences in Stockholm. He says he does not understand the question about destruction of mosses, he would rather know how they could be produced; moss never drives away other plants, they grow where other plants can not sustain.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 370). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 339-341   p.339  p.340  p.341.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 249   p.249.