Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3019 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 30 June 1761 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäraste Wän

[----] jag har fått 2ne nya genera, de raraste i werlden, Diptera, som har 2ne långa horn (:ej antenner:) och på deras spitz, hwar sitt öga, jämte hwilket sitter en liten knap med et hår, som måste wara rudimentum antennae. Hornen äro utan leder.

Andra Coleopteron [illustration] med antherae capitatae [illustration] på alt för synnerligit fått. en enda led på antennen.

Tack för brefwet och all uplysning.

i hast Linne.

söndag

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 225).