Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3026 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 19 January 1762 n.s.
Dated 1762 d. 19. Januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.
Min wördade H[err] Broder.

Så innerligen jag wäntat och längtat hwar dag att få fägna mig af M[in] K[iäre] H[err] Broders angenäma besök, så bestört blef jag ock i dag. jag hade satt mig före wisa M[in] K[iäre] Broder så mycket och åtskilligt af alt nytt, att tiden ej skolat blefwit långsam. Rummet har stådt 14 dagar upeldat. Men ödet förunte mig ej denna glädien!

Min gunstige H[err] Broder huru skall det gå när min sak kommer på banan? jag har ingen att lita på, mer än M[in] H[err] Broder och K[onglige] Secr[eteraren] Palén. Skulle M[in] H[err] Br[oder] ej täckas, då saken förekommer, gifwa fram et meorial angående mine små meriter; fingo jag där till sielf lämna min H[err] Broder materia? Skall jag resa till Stockholm, äller intet? äller när? jag har nu så kommit ur kiensla med denna werlden at jag föga kienner någon, om jag än kommer; mindre har att förmoda det de skola kiänna mig. hälsa K[onglige] Secreter[are]n Palén, hans hederwärda Fru och familie.

jag är
Min ende H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 19o januarii

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Fredrik MennanderMennander, Carl Fredrik
(1712-1786). Swedish. Archbishop and
scientist. As bishop of Åbo he
promoted science. A new chair in
chemistry, a laboratory, a botanical
garden were founded at his initiative. A
close friend of Linnaeus. Husband of
Ulrica Mennander and Johanna Magdalena
Mennander. Father of Carl Fredric
Fredenheim. Correspondent of Linnaeus.
and expresses his deepest disappointment with Mennanderís non-appearance. Linnaeus had made up his mind to show Mennander all things new, and the room where he should have stayed was heated for a fortnight. Linnaeus writes that he is very worried about the outcome of the Parliamentís decision [Linnaeus refers to his wish that his son, Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
, should succeed him] and that he can trust only Mennander and Erik Johan af PalénPalén, Erik Johan af
(1716-1788). Swedish. Secretary of the
representation of peasants at the
Swedish Riksdag in the 1750´s and
1760´s. Lawman in Finland
1766-1783. Born Paléen. Married
to Anna Johanna af Palén. Brother
of Ulrica Mennander and Christina
Margareta Stenman. Brother-in-law of
Carl Fredrik Mennander.
. Linnaeus would like to know whether he should send Mennander his Curriculum vitae, and asks for Mennanderís advice as to whether he should travel to Stockholm or not. Linnaeus asks Mennander to forward his regards to Palén and his wife [Anna Johanna af PalénPalén, Anna Johanna af
(1717-1784). Swedish. Wife of Erik
Johan af Palén. Born
Forsséen. Sister-in-law of Ulrica
and Carl Fredrik Mennander and of
Kristina Margareta Stenman.
] and to Mennanderís family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 289-290). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev frŚn och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 329 .