Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3060 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 9 April 1762 n.s.
Dated 1762 d. 9. April.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

Nu är Påsk; hoppas få fägna mig efter gunstigt löfte af Min enda K[iäre] Broders visite, som är mig den angenämaste af alt. mera coram.

jag förbl[ifwer] med wördnad
min gunstige H[err] Broders
ödmiuke tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 9 April.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 293). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 330 .