Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3071 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 18 May 1762 n.s.
Dated 1762 d. 18 Maji. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[ong]l. M[aj]t och Riksens Råd,
Praesident, Gouverneur, br>Academiae Canceller, Canceller af alla K[ong]l. M[aj] torden.

Den Alsmächtige Guden, som har wår hälsa och wårt lif i sin hand, och haft Eders Excellence till sitt utkorade redskap, lärer nog restituerai redan Eders Excellences hälsa, där om giör jag mig alt hopp. Äfwen hos oss här, snart hwar haft kiänning af denna föränderliga wårens effecter på wåra bräckeliga kroppar.

För fröen aflägger jag ödmiukast tacksäjelse.

No 1 är Sorgum ett Species af Holcus, som bruktes till mat i Indierne för Europaernes ankomst; och wäxer till högd af en mans längd; det jag har i trägården.

No 6 är Ricinus, men den indianiska röda varieten, med röd stielka. Fröen purgera, men så starkt, att ingen denna tiden wågar bruka dem; kallas i apothequen där Gröna Tiglia majora. böra hållas hetare än den gröna varieteten, som wäxer allmänt i trägårdar.

No 8 är Coix Lacryma jobi; den har jag äfwen, mognar hwart åhr sine fröen; wij wetta af honom ingen nytta hwarken i Medicine äller Diaet.

Caffebönerne woro icke wähl conserwerade af H[err] Dalberg.

i wettenskaperne är nu en stor tystnad. Jacquin utgifwer i Wien ett wackert wärk om de raraste wäxter i America, där han warit i fiere åhr, annors intet.

wår sena och hastiga post tillåter mig knapt andas; Den alsmächtige Guden uppehålle den jag för alla i werlden wördar till min sista andedrächt.

förbl[ifwer]
Eders höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiuke
tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1762
d[en]18 Maji

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for the seeds he has received and reports on them [see Tessin to Linnaeus, 29 April 1762Letter L3054,13 MayLetter L3073 and Linnaeus to Tessin, 4 MayLetter L3076]: No. 1 Sorghum (a species of Holcus, No.6 Ricinus, called Grana tiglia majora in pharmacies and No. 8 Coix lacryma jobi.

The Coffee beans were not well conserved by Carl Gustaf DalbergDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
.

Nicolaus Joseph baron von JacquinJacquin, Nicolaus Joseph, baron von
(1727-1817). Dutch. Botanist. In
1755 at the order of emperor Franz I of
Austria he went to the Antilles and
South America. In 1763 he became
professor of mineralogy and chemistry at
Chemnitz, later professor of botany at
Vienna and director of the botanical
garden at Schönbrunn. Correspondent
of Linnaeus.
, who has been in America for several years, will now publish a beautiful book in Vienna about rare plants in America [Linnaeus refers to the Enumeratio systematica plantarumJacquin, Nicolaus Joseph, baron von
Enumeratio systematica
plantarum, quas in insulis Caribaeis
vicinaque Americes continente detexit
novas, aut jam cognitas emendavit

(Leiden 1760).
]. Apart from this, Linnaeus has no news from the scientific world.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 25). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 68-69   p.68  p.69.