Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3076 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 4 May 1762 n.s.
Dated d 4 Maji 1762. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, Riksens Råd
Praesident, Öfwerste Marschalk, Gouverneur,
Academiae Canceller &c &c.

Eders Excellences nådigsta af d[en] 29 April uplifwade mig, då jag nästan möglades uti mitt pulvere Scholastico. Eders Excellences namn upwäcker mig; Eders Excellences hand, den jag wördar i döden; giör mig warm;

Att förstå H[err] Dalbergs arbitrelle namn fodras mer gissnings gåfwa än experience.

1. Mays är allenast ett slag i werlden, men differerar som wår och winter Rog. Hans måste ej wara Mays, äfter det har olika korn. såge jag ett korn, torde jag kunna säga hwad det woro.

2. Indigo blifwer en buske med många små blader (folia pinnata), som skall sås i drifbänk, och hela wintern stå under wår ordinaire sommar warma, 20 grader öfwer fryspunkten. då bladen samblas och få brinna tillsamans, gifwa de först blå färg.

3. Karapatu är obekant namn i Botaniska världen.

4. Sursak kallas i America en frukt, som på Botaniska kallas Annona; är delicat att äta blifwer stort träd. har aldrig burit frukt i något Europaiskt orangerie. Måste hållas nästan hela åhret i samma grad af wärma som en drefbänk; altså lärer wara omögligt att den conservera utan det bästa orangeris

5. Caffe sås i melon bänk med hetaste hästgiödsel; planteras i krukor, hålles hela åhret warmt.

6. Böner goda i Medicinen, forte Ricinus, men jag förstår ej, hwad det är som skallrar.

7. Bomull sås i drefbänk äller Melon bänk, kan mogna; är annuelle, lönar icke mödan i Sverige.

8. ett slags sårperlor lärer vara Schoenus; men den är swårast att plantera som den skall stå warmt och wått tillika. Jag wet ingen nytta där af mer än det att fröen skina som pärlor.

9. Calabasser sås på melon bänk, wid någon wägg; wäxa stora som Pumpor; frukten liknar boutellier; mognade hafwa hård skahl, som tiena i stället för flaskor.

Eders Excellence, som altid warit frikostig, torde gifwa af hwario, utom 2, 7, 9, ett enda frö till de fattige, där est flere äro af hwarie att tillgå.

Äkta Canel-träd äro nu funne wildt wäxande i America, som icke lärer behaga Holländarne.

Jag lefwer med oaflåtelig diup wördnad, så länge jag kan andas Eders Höggrefl[ige] Excellences
underdånödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 4 Maji
1762

upSUMMARY

Linnaeus thanks Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
for the letter of 29 April 1762Letter L3054.

Linnaeus finds it difficult to understand Carl Gustaf Dalberg’sDahlberg, Carl Gustaf (?-?).
Swedish. Colonel and owner of a
plantation in Surinam. Daniel Rolander
went to Surinam to serve as tutor for
Dahlberg’s children. Correspondent of
Linnaeus.
arbitrary names and comments on a number of species, among them the following:[see also Tessin to Linnaeus, 13 MayLetter L3073, Linnaeus to Tessin, 18 MayLetter L3071].

Mays,Indigo, Karapater, Sursak, (Annona in the botanical world), Coffee, Ricinus, Cotton, Schoenus, Calabasser.

Linnaeus asks Tessin to provide poor people with seeds of all these plants except for Indigo, Cotton and Calabasser.

Linnaeus reports that wild cinnamon trees have been found in America and that this information does not please the Dutch.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA, Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, vol. 132, Nr. 24). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 66-68   p.66  p.67  p.68.