Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3097 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 11 June 1762 n.s.
Dated 1762 d. 11 Jun.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Mullers rön är rätt wähl öfwersatt, och wärdt att införas i acterne.

Hallers nya enumeratio stirpium har jag ej ännu fått se, ehuru jag redan förleden höst begiärt både af H[err] Salvius och wår Bokförare, att den måtte förskrifwas åt mig; jag hade den ganska nödig för 2ne Species uti mine Speciebus plantarum, som nu upläggas; och giör M[in] H[erre] mig en hiertelig stor tienst, om boken ju förr, ju häldre, kunne lånas mig på några dagar, då jag den med största tacksamhet skall återställa. Gud gifwe något tillfälle yppade sig snart att få se henne.

M[in] H[erre] täcktes icke emottaga Informations wärket för Printzen? det war att wara wis och stor. Det war att älska wettenskaper och ej förblindas af glants. [— — —] [a][a] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

Min egen Herres
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1762
d[en] 11 Junii.

upSUMMARY

Otto Frederik Müller’sMüller, Otto Frederik
(1730-1784). Danish. Zoologist.
Correspondent of Linnaeus.
observation is rather well translated and worthy of publication [Linnaeus refers to the, "Beskrifning på lim-svampen"Müller, Otto Frederik
"Beskrifning på
lim-svampen", KVAH, 23
(1762), 105-115.
].

Linnaeus has not yet seen Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
new “enumeratio stirpium” [Linnaeus means the Enumeratio stirpium quae in Helvetia rariores proveniuntHaller, Albrecht von
Enumeratio stirpium quae in Helvetia
rariores proveniunt
([Lausanne]
[1760] ).
] although he has asked Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
and the accountant to lend it to him; he needs it for his work on Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1762-1763).
Soulsby no. 500.
. He asks the secretary to help.

Linnaeus has been informed that the secretary has declined an offer to become the Crown prince’s [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
] teacher. Linnaeus commends the secretary for having put science before glory.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 26). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 341-342   p.341  p.342.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 251-252   p.251  p.252.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]