Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3102 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 4 June 1762 n.s.
Dated 1762 d. 4. Junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördige H[err] Biskop
Min H[err] Broder.

Doctor Hydren bekymrade mig med M[in] K[iäre] Broders opasslighet; jag hoppas att den är öfwerwunnen. Nu hörer jag att Riksdagen skall slutas på en gång. Om M[in] K[iäre] Br[oder] och Kongl[ige] Secr[eteraren] Pahlen ej täckas hogkomma mig till slut, går jag miste om alt. Får jag fägna mig af M[in] H[err] Broders besök innan resan sker till Finland? Kanske wij råkas aldrig mera! som är troligt på min sida.

Tänk på mig till slut!

jag är
Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1762
d[en] 4 junii.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 294). [1] [2]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 330 .