Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3139 • Nicolaas Laurens Burman to Carl Linnaeus, 23 October 1762 n.s.
Dated 23 Octobris 1762. Sent from Amsterdam (Netherlands) to (). Written in Latin.

Nobilissimo & Clarissimo Viro,
C[arolo] Linnaeo,
S[alutem] Pl[urimam] D[icit]
N[icolaus] L[aurentius] Burmannus.

Acceptae fuere litterae, quas ultimo Augusti die dare volueris, ex quibus omnes domi tuae valere laetus percipiebam. Miror vero, quod semina vernali tempore per D[omi]num Balguerie Tibi procurata tam sero accesserint, cum mense Martio cum prima navi abhinc missa fuerint, putabamque ante Maji mensem Tibi jamdum tradita fuisse.

Heliophila hocce anno ex satis seminibus, quae tamen praecedenti matura collegeram aestate quaeque Tibi miseram, nulla provenit. Plura tamen rariora hoc anno provenere ut Hebenstretia, Cerbera, Mortifera, ex Indicis seminibus Datura Stramonium flore flavor, caule maculato purpureo, quam Parens nunquam vidisse profitetur, sed quae nulla matura produxit semina, habuique omnium pulcherrimam Zinniae novam speciem vel saltem varietatem, foliorum forma et crescendi modo cum Peruviana convenientem (nisi quod non tam saepe differat petalorum numero ut Peruviana solet) florum multitudine & colore maxime ab illa diversam; coloris enim ex coccineo purpurascentis, flores a mense Majo ad hunc usque diem elegantes producit, ultra centum in singula illa planta, quae liberiori solo sub dio transplantata et prius Tepidario sata fuerat.

Bis pulcherrima jamdum habuimus semina ex Aegypto a D[omi]no Prof[essore] Forskåle, Danici Regis jussu Parenti meo procurata, inter quae plurima nova genera, nuperque scripsit ex Cairo, se iterum per mercatorem transmisisse, quae tamen nondum allata fuere. Miramur, quam accuratus sit in definiendis notis specificis, quam peritus in bene distinguendis, speramusque ejus itinerarium Latina lingua proditurum fore, quod respectu illarum, quas recepimus, plurima nova, et huc usque ignota continebit; in reditu adibit Caput B[onae] Spei, deditque Carissimus meus Parens litteras commendatitias ad Hujus Gubernatorem, quae omni humanitate Ejus indolem, quae Hafniae inprimis mihi apparuit, optime declarant, quodque tantummodo ejus iter Historiae Naturalis caussa institutum fuerit, nec dubito, quin omni honore, ut meretur, ibi recepturus sit, Gubernatorisque amicitiam experturus foret.

Salutat Te Dominus D[ominus] de Gorter, olim discipulus Tuus in Hollandia, qui, ut absque dubio notum, Petropoli redux, nunc in urbe Wyk te Duurstede hospitium habet, hicque Amstelaedami per quosdam dies moratus saepius me adit, Botanicenque maxime amare videtur; vernali tempore per Sueciam Petropolim adire per aliquot menses in animo habet, Teque in transitu videre exoptat.

Ante quatu[o]rdecim dies habuimus quemdam Suecum nomine Engelbertus Jörlin, mihi antea incognitum, qui Gothoburgo Hafniam ante annum et vice versa profectus, et uti narrabat, a Te missus; tandem ut Caput Bonae Spei attingeret, huc quoque appulit; per mensem moratus fuit, iterumque rebus infectis in Sueciam rediit. Visis litteris et instructione, quae manu tua exaratae erant, tantum laboris, quantum potuimus, impendimus, ut illum adjuvaremus; adivi multos, Parensque meus hanc ob rem consulem adiit, cumque Gubernatore quodam Indicae Societatis collocutus fuit. Cum vero non tantum liber transitus, sed quoque munus quoddam, unde viveret, quaerendum esset, tam brevi tempore eum adjuvare haud potuimus.

Litteris vernali tempore inclusisti 6 semina, ex quibus nullum nisi Bromus polystachion enatum fuit, acceptumque faceres, si mittere velles semina Geranii altheoidis, Nitrariae, Dodecatheon[is] Mead[iae] et Alströemia[e], quibus caremus, rarioraque quaedam inprimis classis Monadelphistarum; Saxifragam crassifoliam et Veronicam foliis senis, nov[as] sp[ecies], a D[omi]no de Gorter recipiemus, qui secum huc duxit.

Athamanthae Libanotidis semen litteris ultimis Tuis non adfuit.

Hisce includo novae Amaryllidis florem, quem nullibi depictum invenimus spatha multiflora, cor. linearibus undulatis reflexis, petalis duobus inferioribus genitalibusque declinatis, antheris tribus ex viridi marcescentibus. Hujus descriptio admodum cum Tua Reginae convenit, mi¬nime vero cum figuris citatis, uti ex misso specimine videbis, possetque facile Gloriosae caracteri adjungi (si flos inferus non obstaret, qui in hocce superus apparet), ut ex modo florendi et reflexa et undulata petala patet; addidi quoque novam Antherici speciem, si sub hocce genere militare queat, et Ixiae florem colore viridescente, unguibus caeruleis; an nova sp[ecies]? An modo pro varietate Ixiae albae habenda? Enata quoque est nova Geranii species, cujus folium hic mitto, sed quod non facile determinare scio. An distinctionis loco (quoad folia) posset describi G[eranium] pedunculis multifloris, petalis linearibus, reflexis, rubris, macula notatis alba foliis difformibus (difforme)? Initio enim et quidem mense septembri, cum erumpant folia, prima sunt ovalia integerrima, tum auriculata, tum triloba, tum incisa saepe tantum ab uno latere, tum denique pinnatifida, et aliquando crenata, ad haecce, si placet, data occasione respondeas, quaeso, ut & num nostra Amaryllis pro Tua Reginae habenda sit, an distincta facienda species, cujus foliolum addo, in virente canaliculatum. Gratum nobis erit videre dissertationis meae citationes in speciebus Tuis, quas avidissime exspectamus, dolemusque una cum D[omi]no Gortero (cujus Pater ante paucas septimanas obiit), quod non ante hyemale tempus eas acquirere possimus, sique fieri posset, Salvium jubeas, quaeso, ut saltem tomum primum cum ultimis Holmia abeuntibus navibus Exemplar, una cum Decade prima Doct[issimi] Filii tui, ad nos mittat, vel D[omi]no Wetstein, cum quo commercium exercet, ut ante hyemale tempus emere possemus; sique hoc fieri nequeat, ut primis sequenti anno proficiscentibus navibus addat, cum Opera Tua sero satis plerumque hic acquiri possunt.

An jamdum Arduini Specimen in 4to vidisti, ut & Allionii Stirpes Pedemontani, Gmelini Otia Botanica vel illustrationes in Royeni prodromum, Schaefferi Botanica expeditior &c. &c., quae hacce aestate attulere; misi quoque per D[omi]num Balguerium fasciculum a D[omi]no Allionio pro Te receptum, qui absque dubio aestatis tempore Tibi traditus fuit; ab auctore D[omi]no Houttuyn missus quoque fuit Linnaei Syst[ema] ampliatum Belgice scriptum cum quibusdam figuris editum, quod tamen quibusdam satis placet.

Eo quo Upsalia abivi tempore, reliqui apud Bibliopolam illum Parentis mei Fasciculos Plumierii, quos, si adhucdum illi supersint, meo nomine D[omi]no Clerquio Commissario Holmiae offeras, quaeso, ut quicquam habeat, quo mei memor esse possit, gratumque erit audire, quod hocce, qualecumque donum ipsi placuerit.

LíAdmiral nullum novit Holmiae, ad quem opus ejus de Insectis mittere posset, sed an Tibi non melius videretur, si D[omi]nus Balguerie cum D[omi]no Momma haec procurarent ad quem scribere posses, sique rescivero, conabor pro Te eligere tabulas optimae notae, cum et differentia inter illas habetur.

Salutatus a Parente meo Carissimo, Valeas, felixque Vivas, Omnesque domi Tuae mei amoris et aestimationis certiores facias.

Dabam Amstelaedami 23 Octobris 1762.

upSUMMARY

Nikolaas Laurens BurmanBurman, Nicolaas Laurens
(1734-1793). Dutch. Professor of
botany. Linnaeusís pupil in Uppsala in
1760. Correspondent of Linnaeus.
has received Linnaeusís letter dated 31 AugustLetter L3113 from which he learns that Linnaeus and his family are well although he is surprised to see that the seeds that he sent in spring arrived so late.

The Heliophyla seeds did not grow this year but several other rare ones did, such as Hebenstreitia, Cerbera and Mortifera. From the Indian seeds he has a Datura stramonium that his father [Johannes BurmanBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
] has never seen before. It did not produce any seeds. He also had a new species or at least a variety of Zinnia, the most beautiful of them all. It is similar to Peruviana in the form of its leaves and the way it grows.

The Burmans have twice received very beautiful seeds from Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
in Egypt, sent to Burmanís father by order of the King of Denmark [Christian VII, King of DenmarkChristian VII, King of Denmark
(1749-1808). Danish. Reigned 1766-1808.
]. Forsskål recently wrote from Cairo that he has sent more. The Burmans are impressed by seeing how accurate and experienced he is, and they hope that his account of the journey will be published in Latin. On his way home he will pass the Cape of Good Hope, and Burmanís father has provided him with a letter of introduction to the governor. Burman is sure that Forsskål will gain all the honour that he deserves and that he will make friends with the governor [C. Rijk TulbaghTulbagh, C. Rijk (1699-1771).
Dutch. Governor at the Cape in 1751. He
sent plants, bulbs and seeds to Linnaeus
in 1761. Correspondent of Linnaeus.
].

David de GorterGorter, David de (1707 or
1717-1783). Dutch. Botanist and
physician. Succeeded his father Johannes
de Gorter as physician-in-ordinary to
the Empress Elizabeth of Russia. Son of
Susanna de Gorter, brother of Herman
Boerhaave de Gorter. Correspondent of
Linnaeus.
, once Linnaeusís pupil in Holland, sends his best regards. He has, as Linnaeus probably knows, returned from S:t Petersburg and now has a hospital in Wijk van Durstede. He is staying in Amsterdam for a few days and often visits Burman. Next spring he will return to S:t Petersburg for some months via Sweden where he wishes to see Linnaeus.

Two weeks ago a Swede named Engelbert JörlinJörlin, Engelbert
(1733-1810). Swedish. Botanist.
Linnaeusís student. Teacher at Lund
University. Travelled in Europe.
Linnaeusís intention to send him to Cape
was never realised. Correspondent of
Linnaeus.
arrived, who Burman did not know before arrived. He was on his way from Gothenburg via Copenhagen to the Cape of Good Hope, sent by Linnaeus. He stayed for a month but then had to return to Sweden since the journey could not be arranged. The Burmans did all that they could but the time was too short.

Linnaeus sent six seeds but only one, Bromus polystachion, germinated. Burman asks Linnaeus to send seeds of Geranium altheoidis, Nitraria, Dodecatheon meadia, and Alstroemia, that he is without, and rare seeds of the class Monadelphista. De Gorter brought Saxifraga crassifolia and a Veronica.

There was no seed of Athamanta libanotis in Linnaeusís last letter.

Burman encloses a new flower of Amaryllis that he has not seen depicted before. He gives a description of it that is very similar to Linnaeusís Regina, but it could also be connected with Gloriosa. Burman also adds a new species of Anthericum and an Ixia flower. Is it a new species or only a variety of Ixia alba? A new species of Geranium has grown out. He sends a leaf of it, but it is difficult to decide how to describe it. Burman gives a suggestion and he asks Linnaeus about his opinion. Burman will be grateful to see quotations from his dissertation Specimen botanicum de geraniisBurman, Nicolaas Laurens
Specimen botanicum de geraniis
(Leiden 1759).
in Linnaeusís Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1762-1763).
Soulsby no. 500.
. The Burmans and de Gorter (whose father died a few weeks ago) regret that they cannot receive the books before the winter, and, if it is possible, Linnaeus may ask Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
to send at least the first part together with Linnaeusís sonís [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] Decas prima [et secunda] plantarum rariorum horti UpsaliensisLinnaeus the Younger, Carl
Decas prima [et secunda] plantarum
rariorum horti Upsaliensis sistens
descriptiones & figuras plantarum
minus cognitarum
(Stockholm
1762-[1763]).
, with the last ship from Stockholm. He can send the books to them or to WetsteinWetstein, Dutch. Publisher. with whom he has commercial relations.

Burman asks if Linnaeus has seen Pietro ArduinoísArduino, Pietro (1728-1805).
Italian. Professor of economy, Padua.
Correspondent of Linnaeus.
, Specimen [Animadversionum botanicarum specimenArduino, Pietro
Animadversionum botanicarum
specimen
(Padua, 1759).
] and Carlo AllioniísAllioni, Carlo (1725-1804).
Italian. Professor of botany, Turin.
Correspondent of Linnaeus.
, Stirpes Pademontani [Caroli Allionii [... ] Rariorum Pedemontii stirpiumAllioni, Carlo Caroli
Allionii [... ] Rariorum Pedemontii
stirpium specimen primum
(Torino
1755).
], Philipp Friedrich GmelinísGmelin, Philipp Friedrich
(1721-1768). German. Professor of
botany and chemistry in 1755 at
Tübingen, brother of Johann Georg
Gmelin.
, Otia botanicaGmelin, Philipp Friedrich
Otia botanica : quibus in usum
praelectionum academicarum
definitionibus et observationibus
illustratum reddidit prodromum Florae
leydensis Adriani van Royen qui plantas
terra marique crescentes methodo
naturali digessit
(Tübingen,
1760).
or the illustrations in Adriaan van RoyenísRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
, Prodromus [Florae Leydensis ProdromusRoyen, Adriaan van Florae
Leydensis Prodromus, exhibens plantas
quae in horto academico Lugduno-Batavo
aluntur
(Leiden 1740).
], Jacob Christian SchaefferísSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
, Botanica expeditior [Jacobi Christiani Schaeffer Botanica expeditiorSchaeffer, Jacob Christian
Jacobi Christiani Schaeffer Botanica
expeditior, genera plantarum in tabulis
sexualibus et universalibus aeri incisis
exhibens
(Regensburg, 1760).
] etc. that were published last summer. The author Maartin HouttuynHouttuyn, Maarten (1720-1798).
Dutch. Physician and naturalist.
Correspondent of Linnaeus.
has sent Linnaeusís Systema translated into Dutch, enlarged and with some illustrations [Natuurlyke historieHouttuyn, Maarten Natuurlyke
historie oft uitvoerige beschryving der
Dieren, Planten en Mineraalen, volgens
het samenstel van [... ]Linnaeus
,
3 vol. (Amsterdam 1761-1785) . Soulsby
no. 73.
]. Some people appreciate it much.

When Burman left Uppsala he handed over his fatherís Charles PlumierPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
fascicles [[Burman refers to his fatherís editing of the Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
] to a bookseller. If any remain, Burman asks Linnaeus to give them to Carl Alexander ClerckClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
as a memento of Burman. It would please Burman to hear that the gift pleased him.

Jacob LíAdmiralísL´Admiral, Jacob
(1700-1770). Dutch. Engraver and
illustrator of plants and insects.
does not know anyone in Stockholm to whom he could send his book on insects [Naauwkeurige WaarneemingenL´Admiral, Jacob
Naauwkeurige Waarneemingen van Veele
Gestaltverwisselende Gekorvene
Diertjer
(Amsterdam, [1740]).
]. Perhaps it would be better if Daniel BalguerieBalguerie, Daniel (1733-1788).
Swedish. Swedish agent in Amsterdam,
succeeded his father Pierre Balguerie.
and Peter Momma took care of it.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, II, 511-512). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Epistolae ineditae Caroli Linnaei (1830), p. 66-69 .
2. Bref och skrifvelser (1943), vol. II:2, p. 230-233   p.230  p.231  p.232  p.233.