Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3149 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 November 1762] n.s.
Dated Undated but written in November 1762. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

När M[in] H[erre] finner lägligt och beqwämligt skulle jag supplicera att M[in] H[erre] täckes underställa K[ongliga] Wettenskaps Academiens Herrar ledamöter att till slut giöra mig en grace, som jag så mycket skyndar att åldras, och får ej länge wara i deras hedersamma sälskap.

jag är nu, utom Hans Excellence v[on] Höpken snart sagt den endaste, som är quar af fundatores; jag har aldrig undandragit mig att contribuera hwad jag kunnat.

Min önskan woro att få slå 100 medailler äfter den stämpel, som sal[ig] Hårleman bestälde på ena sidan och H[ans] Excellence Tessin på andra. H[err] Medailleuren Ferman har honom, men will ej låta mig slå någon, utan anting. jag skall betala ett par hundrade plåtar, äller ock betala p[en]g[arn]e stycket dubbelt.

Det kostade Kongl[iga] Academien endast ett enda ord.

jag har aldrig kunnat fått mer än ett enda aftryck.

C[arl] Linné.

upSUMMARY

Linnaeus asks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] to submit to the academy a certain proposal in consideration of his age and the fact that he and Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
in reality are the only living persons among the founders.

His wish is to have 100 medals minted with the die Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
ordered for the near side and the one Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeusís career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
ordered for the reverse. Daniel FehrmanFehrman, Daniel (1710-1780).
Swedish. Royal medallist at the Mint
[Myntet] in Stockholm.
has the medal but is not willing to let Linnaeus have any unless he pays rather excessively.

This would cost the academy only a word.

Linnaeus never received more than one copy.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 344   p.344.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 254   p.254.