Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3185 • Carl Linnaeus to Clas Alströmer, 15 February 1762 n.s.
Dated . Sent from Uppsala (Sweden) to Paris (France). Written in Swedish.

Min kiäraste H[err] Broder

Sedan jag länge skrefwet äfter M[in] K[iäre] Br[oder] örter, och de änteligen blefwe sände till så Stockholm, fick jag dem icke för än i juhl, då Rosen kom från stockholm, och hade ett pacquet med sin påskrift, den han doch trodde tillhöra mig, och af honom fick jag det. Det innehöll makalös artige wäxter, som jag med så stort nöje sökt enodera; några öka andra editionen af Species plantarum, som nu tryckes och i hwilken M[in] Br[oder] får se sitt namn wid hwario af dem. här medföllier catalogen på dem.

För 8 dagar sedan war jag i Stockholm, råkade älsta och yngsta Broderen, som påtogo sig att bestå 250 d[a]l[e]r till disputationen, den H[err] Falk skall responderá före, och nu arbeta på. exemplar skola blifwa äfter Min K[iäre] Br[oder] befallning.

i Förgårs fick jag änteligen den makalösa samblingen af de frön min Br[oder] på Granada &c. samblat med så mycken möda. Men utdrächten hade giort, att alla woro förtorkade och flytande utom 2ne slag ; det war en owärderlig skada att jag ej fick dem i tido. Amaryllis luteae bulbi lefde ännu med litet lif.

I går fick jag M[in] K[iäre] Br[oder]s bref af d[en] 17 januarii, som confirmerar det jag länge sagt, att ingen af mine rest med så öpna ögon som M[in] K[iäre] Br[oder] jag hisnar för de månge fiskar och conchilier; jag kan intet gissa hwilken den fisken är som M[in] Br[oder] så noga beskrifwit, för än jag får se honom.

Frön har jag inga af Alströmia, ty jag sådde de få jag fick, utom några jag sände till Br[oder] Augustin; och de siste jag i förgårs fick af M[in] K[iäre] Br[oder] woro aldeles förtorkade.

H[err] Solander skrifwer flitigare, men nämner aldeles intet nytt.

Pr[ofessor] Forskåhl skref sist från Alexandria och är rätt hederligen upmärksam. Gud gifwe honom lycklig resa, så få wi af honom wetta mycket.

D[octo]r Bergius är giord af Riksens ständer till Historiae naturalis & Botanices Professor i stockholm.

Rolander säges nu trycka sin resa i Kiöpenhamn.

Bulbocodii beskrifning har jag fått, men menar att det ej är dett rätta Bulbocodium Column[ae], utan en varietet af Crocus, till des jag får se sielfwa örten.

Om M[in] Br[oder] kommer till Florence äller Padua, så laga att M[in] Br[oder] får goda inlagde specimina af Valisneria han och hon, som wäxer i diken.

några små piecer skola utkommit i Botaniquen i Italien; jag twiflar icke att M[in] Br[oder] skaffar sig dem.

Atropa humifusa hade jag för ut; hon blommade hela sommaren i trägården; den är ett nytt genus, som jag kallar Nolana; och aldrig kan blifwa Atropa.

Phytolacca dioica war ganska rar. hwar ifrån är hon? huru många stamina har mas?

a Messieurs
M[e]ss[ieu]rs Tourton & Baur
Banquiers a Paris
pour remettre a Mons[ieu]r Claude Alströmer
Gentilhomme de suede
Paris
frijbr[ef]
H[am]burg
[a][a] : MS1 [added by Alströmer at
the top of fol. 1
]
bekommit i Rom

upSUMMARY

It was a long time since Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
wrote and asked for the plants for Linnaeus. They finally were sent to Stockholm, but he got them as late as to Christmas, when Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
came from Stockholm and brought with him a batch with his signature. He believed it to belong to Alströmer, so he got it. It contained a very fine collection of plants. The second edition of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1762-1763).
Soulsby no. 500.
is in press and will see Alströmer’s name in connection with a number of them. A catalogue is enclosed.

Eight days ago Linnaeus was in Stockholm and met with the oldest and youngest brothers [Linnaues means Alströmer’s brothers, Patrick AlströmerAlströmer, Patrick
(1733-1804). Swedish. Baron and
industrialist, Alingsås. Director
of the Swedish East India Company. Son
of Jonas Alströmer, brother of
August, Clas and Johan Alströmer.
Correspondent of Linnaeus.
and Johan AlströmerAlströmer, Johan
(1742-1786). Swedish. Director. Son of
Jonas Alströmer, brother of August,
Clas and Patrick Alströmer.
], who agreed to contribute with 250 dalers to the dissertation [Planta AlströmeriaLinnaeus, Carl Planta
Alströmeria
, diss., resp. J.
P. Falck (Uppsala [1762])
] of Johan Peter FalckFalck, Johan Peter (1732-1774).
Swedish. Professor of botany and
curator of the botanical garden of St
Petersburg. Correspondent of Linnaeus.
. Alströmer may have as many copies as he wants.

The seeds from Granada, collected by Alströmer, have arrived the day before yesterday. They had all dried and were floating. The Amaryllis still showed signs of life.

Alströmer’s letter dated 17 January [this letter has not come down to us] arrived yesterday. It confirms that Alströmer is the most observant of all Linnaeus’s followers. Linnaeus is amazed of lall the fish and conchylia mentioned. One of the fishes is very well described by Alströmer, but Linnaeus still doesn’t know which it is. He will find out when he will see it.

Linnaeus has no seeds from Alstroemeria, because he has sown the few he had got, except a few he sent to his brother Augustin [August AlströmerAlströmer, August
(1735-1767). Swedish. Merchant,
Gothenburg. Son of Jonas Alströmer,
brother of Clas, Johan and Patrick
Alströmer.
], and the last ones he received yesterday from Linnaeus were all drid.

Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
is a diligent writer but never has any news.

Pehr ForskåhlForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
last wrote from Alexandria and is rather observant. Godspeed and he will have much to tell us.

The Parliament [Sveriges Rikdsag] has appointed Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
to Professor of Botany and Natural History in Stockholm.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
is said to now print his travel-journey in Copenhagen [this was never published].

Linnaeus has received the description of Bulbocodium columnae but believes it to be a variety of Crocus.

If Alströmer should come to Florence or Padua, he should be sure to obtain bottled specimens of Valisneria, males and females, that grow in ditches.

Some small works have been published within the field of botany in Italy; Linnaeus will obtain them, no doubt.

Linnaeus has Atropa humifusa since earlier; a new genus that he calls Nolana and that can never be Atropa.

He also wants to know from where does Phytolacca dioica come and how many stamens does the male have?

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 52-54   p.52  p.53  p.54.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added by Alströmer at the top of fol. 1]