Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3239 • Augustin Ehrensvärd to Carl Linnaeus, 26 April 1763 n.s.
Dated 26 apr. 1763. Sent from Stockholm (Sweden) to (). Written in Swedish.

Stockh[olm] d[en] 26 apr[il] 1763.

Min K[iäre] Bror.

Det är mig berättat att ängelsman planterat ris i norra america i en sådan Climat som wår. jag har i finland ett stycke land om 24 tunnor som alla vårar stå under salt siö vatn och torde härtill wara tiänligit. jorden är sandblandad. jag hade annars tänkt som holländarne kasta op en wall emot siön och pumpa rent detta land till att så potatos deruti, men jag tycker att det är skam att intet wi ska kunna giöra det ängelsman giör.

Will Du vara god som Du altid är och ge mig anledning till böcker som beskrifva ris planteringen i fall Du tror att det ska gå an i wår climat.

jag blir alt mer och mer öfvertygad att wårt land bör ränta så mycket som det ängelska, och jag är ej ännu öfwerbevist att det vill större jordstycke att föda wår ko öfver wintern i Lagården, än det behöfs hos dem att föda deras ko på fältet.

Må väl min egen Bror jag har den ähran beständigt framhärda

Din
Ödmiuke och trogne
Tienare
A[ugustin] Ehrensvärd

H[err] Archiat[ern] och Rid[daren] Linné

upSUMMARY

Augustin EhrensvärdEhrensvärd, Augustin
(1710-1772). Swedish. Count,
field-marshal. The founder of the fort
of Sveaborg (Finland). Correspondent of
Linnaeus.
mentions to Linnaeus that he has been told that the English planted rice in North America in a climate similar to that in Sweden. In Finland, Ehrensvärd has about 24 acres of land that are under saltwater every spring and thus should be tillable. The soil is a sand mixture and Ehrensvärd had planned, like the Dutch, to build a bank along the shore and drain this land and sow potatoes but Ehrensvärd thought it was a shame that Swedes could not do the same as the English.

Ehrensvärd asks Linnaeus if he would be so kind, as always, to recommend books that describe the planting of rice, provided of course that Linnaeus thought it would be possible in the Finnish climate.

Ehrensvärd continues by saying that he is increasingly convinced that the land should provide as much profit as that given by the English, and that he has yet to be contradicted in his belief that a larger piece of land is required to feed cattle during the winter in the barn than is needed to feed cows in the field.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, III, 395-396). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 6   p.6.