Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3260 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 3 May 1763 n.s.
Dated 3. Maj. 1763.. Sent from Mocha (Yemen) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Mocka d[en] 3 Maj 1763.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

För par veckor sedan skref jag från Betelfaki. Ett engelskt skepp går nu så hastigt härifrån till Gidda och tar detta med sig att jag ej hinner som jag welat skrifwa öfwer Dannmark till H[err] Archiatern ett öppet bref om genus opobalsami &c.

Wi kommo till Mocka d[en] 24 Apr. Då man i tullhuset wisiterte wåra saker, och fant sjödjur och huggormar i bränwin declarerte man oss för farligt folk, som förde idel gift med oss och saker som ej kunde tjena till annat än trolleri. Gouverneuren declarerte att wi skulle ingen natt bli i landet. Men han blef sen genom wåra wänners föreställningar och en hederl[ig] present bättre underrättad, så att nu den stormen är lyckel[igen] förbi. Okunnighet är rot till obegripliga dårskaper.

Jag fick i Jemen H[err] Archiaterns bref addressert till Alexandria. Men ej det med Wallerii oppositioner i, som war skada.

Wi ha warit i Jemen el[le]r rika Arabien sen d[en] 28 Dec[ember] 1762. Jag känner nu wäl en 500 af landets örter. Många centurier wäntar jag ej mer få se. Jag har botanicert både på landets slätt wid hafwet, och dess Alpes, som utgöra hela inre delen.

H[err] Archiatern täks hwar gång bref från mig ankomer hälsa min Far och bror el[le]r syster om de lefwa och Upsalienses.

Jag lefwer och dör
W[älborne] Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuka tjänare
P[etrus] Forsskål.

upSUMMARY

Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
wrote a letter to Linnaeus from Betelfaki [Forsskål to Linnaeus, 18 April 1763Letter L3243]. An English ship is now sailing for Gedda so Forsskål has no time to write an open letter to Denmark about the genus of the balsam tree and other things.

The party arrived in Mocca on 24 April and were inspected by customs officers. The officers got very suspicious when they found marine species and snakes in alcohol and supposed that the visitors kept these things for magical purposes. After the governor had been better informed, the misunderstanding was cleared up. “Ignorance is the root of incredible folly”.

In Yemen, Forsskål received Linnaeus’s letter [this letter has not come down to us] addressed to Alexandria but not the one with Nils Wallerius’sWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
oppositions [Forsskål refers to Prænotionum theologicarum pars quartaWallerius, Nils
Prænotionum theologicarum pars
quarta, in qua divina scripturæ
sacræ origo, indoles et
affectiones contra naturalistas
philosophos, antiscripturarios,
scepticos et fanaticos, defenduntur et
vindicantur
(Uppsala 1759).
] which was a pity.

Forsskål has now been in Yemen, or Arabia Felix, since 28 December 1762. He knows at least 500 of its plants and cannot expect to find many more. He has roamed the coastal plain as well as the mountains of the interior.

He sends his best wishes to his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
], and brother [Jonas Gustaf ForsskålForsskål, Jonas Gustaf
(1727-1783). Swedish. Physician, in the
county of Närke and curator at the
Medevi brunn [spa]. Son of Johannes
Forsskål and Margareta
Forsskål. Brother of Peter
Forsskål and Johan Christian
Forsskål.
] or sister [Johanna Katarina AlbomAlbom, Johanna Katarina
(1739-1810). Swedish. Wife of Jonas
Albom. Half sister of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl and Jonas Gustaf
Forsskål. Daughter of Johannes
Forsskål and Katharina Fridelin.
Stepdaughter to Margareta
Forsskål.
], if they are still alive, and all his friends in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 256). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 164-165   p.164  p.165.