Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3283 • Carl Linnaeus to Christopher Henrik Braad, 18 August 1763 n.s.
Dated 1763 d. 18 Augusti.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] SuperCargeur

i dag fick jag ifrån H[err] Salvius det af H[err] Supercargeuren mig gunstigast tillsände Herbarium ifrån Suratte, ins[ula] Johanna och Madera, hwilka jag i dag lagt i ordning och stiga till 100 differente species. Många utaf dem kände jag för ut, men åtskilliga giöra mig ett alt för nögsamt arbete.

jag wet ej ord att med all den tacksamhet och wördnad jag hyser af ärkiensla, bemöta H[err] Supercargeurens liberalitet emot mig, som täckts förähra mig en sådan skatt.

Detta är mitt kiäraste nöje H[err] i lifstiden. H[err] Supercargeuren har nu fägnat mig, så hederligen och prächtigt, att jag ej wille det bortbyta för 1/4 åhr wid kongeligt bord. Gud wälsigne H[err] Supercargeuren för hwar ewige ört. jag lärer stundeligen något då jag ser dem, och får nya observationer af det jag ser nya och fullkomligare specimina. de numererade woro

1 Grewia, men är ett nytt species. [a][a] : MS1 [written by another
hand
]
Growia

2 Sapindus Saponaria.

3 Phyllanthus Emblica, om jag ej altförmycket felar

4 okänd

5 Ocymum tenuiflorum

5 Hibiscus Rosa sinensis

7 Poinciana pulcherrima.

wid alla de nye skall jag med heder ärkienna inventorem, då jag får komma fram med dem.

Tack tusende falt, och all den tack som tacksamhet kan offerera. jag lefwer och dör

Edel och Högachtad H[err] Supercargeurens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1763
d[en] 18 August[i]

upSUMMARY

Linnaeus writes that he today has received from Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
Christopher Henrik Braad’sBraad, Christopher Henrik
(1728-1781). Swedish. Supercargo of the
Swedish East India Company.
herbarium from Surat, Johanna Island and Maderia. Linnaeus writes that he has classified the 100 plants many of which he already knew.

Linnaeus expresses his deepest thanks in many words and says that he has learned a lot from the plants, since he now got better preserved specimens of the species he already knew.

Some of the plants obviously were given numbers. Linnaeus has tried to identify them.
1. Grewia, which is a new species
2. Sapindus saponaria
3. Phyllanthus Emblica
4. Unknown
5. Ocymum lenuiflorum
6. Hibiscus rosa sinensis
7. Poiniana pulcheuima

Linnaeus writes that he will honour Braad as a finder of the new species when he defines them.

Linnaeus ends the letter and thanks Braad once again.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Helsinki, National Library of Finland, H MS Coll. 29.3, C. H. Braad’s archive). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 296-297   p.296  p.297.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [written by another hand]