Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3303 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 September 1763 n.s.
Dated 2 sept. 1763. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min Kiäreste H[err] Broder.

Till lilla arfwingen gratulerar jag hiertelige, Gud låte henne upwäxa till sine k[iära] föräldrars fägnad och restituere snart nådige fruen till sine forne krafter.

Det war länge sedan jag i materia Medica giorde venena och Medicamenta till synonyma.

Extr[actum] Aconiti wille jag ej först försöka på fruntimber. Hyoscyami och Daturae äro ej heller att narras med; men nog tror jag ståtelige. jag önskade få se storks observationer om desse;

Skall Min Bror aldrig mer hälsa på mig? icke en gång på landet? jag bygger hus åt min änka och faderlöse barn.

Botanici hafwa från hela europa sändt mig så mycket, att jag knapt kan expediera mig och dem.

När Genera äro tryckte, begynner jag med Hennes M[ajestä]ts museum att trycka; hade jag haft insecterne till låns i mitt museo, nog hade det blifwit alt fulkomligare; men jag gifwer nu så mycket jag kunnat fåt ihop rafsat, annars får werlden intet.

Må wåhl min hiertans Broder med sin k[iära] fru och wackre arfwingar.

jag är oafl[åteligen]
Min förtrognaste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala d[en] 2 sept[ember] 1763

Archiatren
Wälborne herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus congratulates Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on the birth of a daughter. He hopes she will live long and that Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] will recover.

Long ago, Linnaeus made the terms venena and medicamenta into synonyms.

Linnaeus would hesitate to try extract of Aconitum on women. Hyoscyamum and Datura extracts are also risky. He would like to see Anton von Stoerck’sStoerck, Anton von (1731-1803).
Austrian. Physician in ordinary to
Maria Theresia of Austria.
observations about these drugs [Linnaeus refers to De Stramonio, Hyoscyamo et AconitoStoerck, Anton von De
Stramonio, Hyoscyamo et Aconito

(Vienna, 1762)
].

Linnaeus asks Bäck to come and visit him.

Linnaeus is building a house for his widow and his fatherless children.

Botanists from all Europe have sent so much to Linnaeus that he has difficulty keeping in step with it.

When Genera plantarum has been printed, [Linnaeus refers to the Genera plantarum [...] editio sextaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio sexta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1764).
Soulsby no. 305.
] Linnaeus will start printing the Queen’s Museum [Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
]. It would have been better if he had been permitted to borrow the insects with him to Uppsala, but now he does what he can to give the world something.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s family.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 112-113   p.112  p.113.