Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3337 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 December 1763 n.s.
Dated 1763 d. 27 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min beständiga enda wän och Broder här i tiden.

Min K[iäre] Brors bref och mun flöda altid [af] uprichtigasta affection emot mig, som har intet att gifwa tillbakas mer än ett måhllöst hierta, som skall likwähl brinna af den uprichtigasta wördnad och tacksamhet, så länge warma är i det samma.

Den Högste Guden giöre detta ingående åhr, och longa påföljande tider för min K[iäre] Broder och des familie behagelige; ty ännu har ingen prydt Medicinska Praesidii stolen med bättre hierta och; mera erudition.

Min Swärmoder 72 åhrig har begynt då och då att få dåningar; hwilket prognosticerar ej beständigt i de åhren. Detta föranlät min hustru och alla mine barn att resa dit, dagarne för juhl. jag är altså allena lämnad hemma, älliest hade wähl icke jag å sido satt att utfodra min K[iäre] Broders gifne obligation. Få wij lefwa tillsamans till Middsomars tiden, så lätt mig då wist få parolle; då kunna Flora och Fauna hielpa till att fägna Min K[iäre] Broder, som jag och min hustru äro släte werdar. Då får jag tid wisa hwad jag giort i mitt pulvere scholastico; min correspondence med mera.

Faseligare wäder och oblidare juhlhälg med owågade stigar har jag näppeligen sedt.

Det war skada at donati omkom i sinu arabico med alla sine samblingar.

Gud beware Forskåhl.

Anmäla min wördnad till nådiga Fruen och små arfwingarne, af hwilka jag ej mins mig sedt mer än en.

Lef länge säll och lätt mig få hugna mig här äfter som här till af M[in] K[iäre] Broders förtroende, som är

Min Kiäraste Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala 1763
d[ie] 27 Decembr[is].

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his kind letters [these letters have not come down to us].

Linnaeus wishes that the following year will be agreeable to Bäck and his family. Nobody has been a better president of Collegium medicum than Bäck.

Linnaeusís mother-in-law [Elisabeth Hansdotter MoraeaMoraea, Elisabeth Hansdotter
(1691-1769). Swedish. Linnaeusís
mother-in-law. Married to Johan Moraeus.
Correspondent of Linnaeus.
], 72 years old, has begun to have attacks of fainting, so Linnaeusís wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeusís wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and children have gone to see her in Falun. Linnaeus is alone in Uppsala, and that is why he has had time to do what Bäck had asked him. So at Midsummer, if they live so long, Bäck and Linnaeus may meet in Uppsala, and enjoy themselves to flora and fauna. Then Linnaeus will also show what he has done lately, his correspondence and so on.

Linnaeus has not seen a Christmas with worse weather and more snow on the roads.

Linnaeus regrets that Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
has died in Arabia and that his collections have been lost. He hopes that Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
will return from there in good health.

Linnaeus sends his regards to Bäckís family. He has not seen more than one of Bäckís children.

Linnaeus hopes Bäck will live long and continue to be a true friend.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 116-117   p.116  p.117.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1v]