Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3340 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 December 1763 n.s.
Dated 1763 d. 13 Decemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min trognaste H[err] Broder
här i werlden

Är det vähl troligt att Mag[ister] Hernquist skolat bruillerat sig, som är den fogligaste i werlden? jag är wiss att det ej är hans skull. jag har ej haft bref af honom sedan han reste. jag har skaffat honom till hielp stipendium Kåhreanum. Wist lärer det wara fehl på andra sidan; jag kan aldrig tro att den som aldrig oroat en mygga skulle nu felat, audiamus et alteram partem.

nog föreställer jag mig att han funnit mindre än han tänkt. jag gaf honom, för än han reste det lilla jag wiste, till morgongåfwa. jag tror att wettenskapen ej är outöselig. Hans modestie kiänner jag, men längtar att höra sammanhanget.

af Prof[essor] Forskåhl har jag haft bref af julio från Arabia felici, där Opobalsamum är allmän. han längtar äfter mig; jag äfter honom.

förbl[ifwer] i hast, då jag kommer ifrån Rectors collationen

Min egen K[iäre] Broders
ödmiuke tiena[re]
Carl v[on] Linné.

Upsala 1763
d[en] 13 Decemb[er]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is surprised that he has heard that Peter HernqvistHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
has offended somebody in France. Linnaeus knew Hernqvist as the most amenable man on earth. Linnaeus is sure that it is not Hernqvist’s fault. Linnaeus has not heard from him since he left. Linnaeus has arranged that Hernqvist has got Kåhre’s scholarship.

Linnaeus is sure that there must be some fault on the other side, and also that should be heard.

Linnaeus had prepared Hernqvist as well as he could before he left.

Linnaeus has received a letter from Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
in July, sent from Arabia, where Opobalsamum is common [there is no letter from Forsskål dated July 1763, he died on 11th July, but there are letters from Yemen dated April and June 1763, where he wrote about Opobalsamum, see Forsskål to Linnaeus, 18 April 1763Letter L3243, and 9 June 1763Letter L3266]. He longs for Linnaeus, and Linnaeus longs for him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 116   p.116.