Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3358 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 January 1764 n.s.
Dated 1753 d. 20 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste Broder.

Det är mig lika om Hennes M[ajestä]t begiär att se första arket aftryckt hos Salvius. Hennes Majest[ät] mins jag frågade mig en gång; när har jag någonsin gått ifrån min resolution? Därföre war gunstig och gif fram brefwet. Skulle Hennes M[ajestä]t ej willia skiänka portraitet till wärket, så rår jag icke, emedlertid giort min skyldighet.

Prosector Ziervogel är i Stockholm; sänd med honom Gronovii gazophylacium. jag förbl[ifwer]

Min K[iäre] Broders
ödmjuke tienare
Carl v[on] Linné

War gunstig och trottas ej wid mig[b][b] : MS 1. [added in the left margin
of fol. 1
]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus does not mind showing the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] the first sheet of the book when Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
has printed it [Linnaeus refers to the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
]. So Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should give her Linnaeus’s letter on the portrait. If she declines, Linnaeus cannot do anything, but he has at least done what he had to do.

Samuel ZiervogelZiervogel, Samuel (1730-1793).
Swedish. Supervisor of Sätra Brunn.
is in Stockholm. Linnaeus asks Bäck to send the copy of Laurens Theodor Gronovius’sGronovius, Laurens Theodor
(1730-1777). Dutch. Naturalist. Senator
of Leiden. Son of Johan Frederik
Gronovius. Correspondent of Linnaeus.
, Gazophylacium [Zoophylacium zoologicumGronovius, Laurens Theodor
Zoophylacium zoologicum exhibens
animalia quadrupedia, amphibia, insecta
etc
(Leiden, 1763).
] to Uppsala with him.

P.S. Linnaeus hopes that Bäck will not get tired of this exchange of letters.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 119   p.119.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [in the letter ms the date of the year is wrong dated to the year 1753]
b.
MS 1. [added in the left margin of fol. 1]