Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3360 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 January 1764 n.s.
Dated 1764 d. 17 januari.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gunstige H[err] Broder.

När jag nu begynt trycket af H[ennes] M[ajestä]ts Museum, äfter den nådiga lofwen, som gafs mig senast i min K[iäre] Broders närvaro, faller mig in att jag gierna wille hafwa Hennes M[ajestä]ts portrait framman för wärket.

Där om har jag supplicerat uti inneliggande bref, men förstår ej wähl huru utanskriften bör ställas till Hennes M[ajestä]t; war gunstig och lätt någon skrifwa utanskriften, och ställ det till Hennes M[ajestä]t; täcks M[in] K[iäre] Br[oder] lefwerera brefwet sielf, så är det så mycket bättre; ty då kan jag få straxt höra resolution; will M[in] Br[oder] och ej det, så må det komma genom någon annor i hennes M[ajestä]ts händer. Är det emot höflighet och respect att gifwa förseglat bref till Hennes M[ajestä]t, så är M[in] Br[oder] god och det upbryter och sedan gifwer fram det.

i går afton fick Archiebiskoppen Hemiplegie, kan intet tala, dock är sidan än warm och kroppen däfwig. andtäppan är drägelig, som förut.

i afton wäntar jag Min hustru och barn från fahlun.

Rosensten reste i förgårs här ifrån; det sägs att bud gått äfter honom ifrån Archiebiskopen

jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1764
d[en] 17 januari

upSUMMARY

Linnaeus has started the printing of the Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] Museum [Linnaeus refers to the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
]. He had got her permission in Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
presence. Now, he suggests that her portrait is placed at the beginning of the work.

To accomplish that, Linnaeus has written a letter to the Queen and sealed it. As he is not certain of the correct way of writing the address, he encloses the letter in this one and sends it to Bäck, who is asked to write the address and to hand it over himself, if he considers that appropriate. Other details concerning the correct way, e.g. if it is correct to give the Queen a sealed letter, are also left to Bäck.

The night before, the archbishop [Samuel TroiliusTroilius, Samuel (1706-1764).
Swedish. Archbishop in 1757.
] had a stroke. He cannot speak. Other functions are the same as before.

Linnaeus expects his wife [Sara Elisabet LinnaeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and his children to return from Falun during the evening.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had left Uppsala two days earlier. He is said to have been summoned to the archbishop.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 117-118   p.117  p.118.