Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3365 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 7 January 1764 n.s.
Dated 1764 d. 7 Januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Edel och Höglärde H[err] Secreter
Min oförändrade Wän och Gynnare.

Den Högste giöre H[err] Secreterens dagar månge och sälle, som på H[err] Secreteren allena hänger hela Wettenskaps Academiens flor och bestånd, hwilket allmänheten ej märker förr än försent. Med oss går det äfter ödets lagar; wij äro utslitne trasor, det gambla manskapet casseras och muntert folk kommer i stället.

jag beklagar att wij skola mista H[err] Cancellie Rådet Klingenstierna, en långsam siukdom plägar blifwa en säker död. Hälsa honom oändeligen med min wördnad.

Om utländska ledamöter af Paris Academie hafwa lön äller icke, det wet jag aldeles intet; ej häller kan jag fråga där äfter ty det sågo snålt ut och jag wärderar hedren mera. Det wet jag att de hade lön då jag war där ute. om H[err] Secreteren kan det utspana, så war god och lätt mig det wetta.

jag är stor på mig öfwer de Insecter jag fått från södra hemisphaero, där ifrån aldrig några tillförene warit sedde.

Det var skada att Donati förgiäks i sinu Persico med alla sine samblingar; Gud beware Forskåhl; han mådde wähl i Junio och fick då hwar dag se den obekanta busken, som bär Bals[amum] de Mecha.

Nu har jag slutat Genera plantar[um] och begynner med Museum Reginae.

Hälsa Eder wärda Fru och små arfwingar.

jag är oafl[åteligen]
Edel och Höglärde Herr secreterens
ödmiuke tienare

Carl v[on] Linné.

Upsala 1764
d[ie] 7 Januarii

upSUMMARY

Linnaeus harangues the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for his efforts and work for the academy.

He expresses sadness over the news about Samuel Klingenstierna’sKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
illness who probably will die. He sends his regards to him.

Linnaeus does not know if foreign members of the Paris Academy [Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
] are salaried and he has not asked about it. He values primarily the honour. If the secretary could get some information, Linnaeus would be interested to know.

Linnaeus is grateful for the insects from the southern hemisphere he has received [presumably sent by Erik SkjöldebrandSkjöldebrand, Erik
(1722-1814). Swedish. Swedish consul in
Algier, head of the Swedish Board of
Trade. Correspondent of Linnaeus.
, see Linnaeus to the Royal Swedish Academy of Sciences, c. 31 October 1763Letter L3348 and to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, 19 June 1764Letter L3415].

Linnaeus regrets that Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
died on his Persian journey with all his collections; Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
was well in June when he saw the unknown bush [Opobalsamum] carrying Bals. de Mecha.

Linnaeus has finished Genera plantarum [...] editio sextaLinnaeus, Carl Genera
plantarum [...] editio sexta ab auctore
reformata et aucta
(Stockholm 1764).
Soulsby no. 305.
and commenced work on Museum Reginae [Linnaeus means the Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
].

He sends his regards to the secretary’s wife [Christina Magdalena WargentinWargentin, Christina Magdalena
(1724 -1769). Swedish. Wife of Pehr
Wilhelm Wargentin. Daughter of crown
equerry Carl Christian Raab. Mother of
Christina Juliana Wargentin, Johanna
Charlotta Wargentin and Wilhelmina
Wargentin.
] and children [Christina Juliana WargentinWargentin, Christina Juliana
(1757-1825). Swedish. Daughter of Pehr
Wilhelm Wargentin and Christina
Magdalena Wargentin, born Raab. Sister
of Johanna Charlotta Wargentin, married
to Eric Bredberg, and Wilhelmina
Wargentin.
, Johanna Charlotta WargentinWargentin, Johanna Charlotta
(1760-). Swedish. Daughter of Pehr
Wilhelm Wargentin and Christina
Magdalena Wargentin, born Raab. Married
to Eric Bredberg. Sister of Christina
Juliana Wargentin and Wilhelmina
Wargentin.
and Wilhelmina WargentinWargentin, Wilhelmina (1762-).
Swedish. Daughter of Pehr Wilhelm
Wargentin and Christina Magdalena
Wargentin, born Raab. Sister of
Christina Juliana Wargentin and Johanna
Charlotta Wargentin, married to Eric
Bredberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. copy (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 354-356   p.354  p.355  p.356.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 263-264   p.263  p.264.