Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3399 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 25 May 1764 n.s.
Dated 1764 d. 25 Maji.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Edle och Högl[ärde] H[err] Secreter och Riddare.

H[err] Secreteren, som fölgt mig här i tiden beständigt med obefläckad wänskap, har ock behagat wisa den wid uphälningen af mig. jag har aldrig sedan jag föddes warit närmare döden än denna gången; Gud wet om jag någonsin mer kan winna krafter. Den mästa dödscampen hade jag öfwerståt, då jag begynte qwickna. det fägnade mig mäst med lifwet att hoppas winna ett åhr, at utgifwa de store samlingar jag hafwer från hela wärlden, uti nya uplagan af Systemet.

Gud allsmächtig uppehålle H[err] Secreteren länge, som snart blifwer den enda, på hwilkens skuldror swänska ähran i wettenskaper bäres.

jag lefwer ännu
Edle och Högl[ärde] H[err] Secreterarens och Riddarens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala 1764
d[en] 25 Maji.

upSUMMARY

Linnaeus expresses his gratitude for the friendship shown by the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
]. Linnaeus has been very ill and feels he was close to dying. He hopes he will have one more year to live in order to publish a new edition of the Systema [Linnaeus refers to the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

He wishes the secretary a long life in his efforts for the wellbeing of Swedish science.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 775). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 358-359   p.358  p.359.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 265-266   p.265  p.266.