Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3425 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 July 1764 n.s.
Dated 16 julii 1764. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

För Min K[iäre] Br[oder]s af den 12 tackar jag oändeligen. jag wet hvad det kostar på att somna på Drotningholm, och undrar intet att M[in] K[iäre] Br[oder] trotnar där wid.

Det är swårt råda M[in] K[iäre] Br[oder], ty jag ser så många omständigheter på bägge sidor; beswär att ligga på Drotningholm; Min Br[oder]s åhr gå bort utan nöje optima quaeque dies miseris mortalibus prima fugit. Min K[iäre] Br[oder] mister så aldeles sin practique; att lämna hustru, och barn, hälst siuke, är hårdt, att [jag] praefererar min rusticitas för M[in] Br[oder]s splendida aula.

på andra sidan, ser jag ingen som kan giöra Deras M[ajestä]t[e]r tillfyllest; jag ser ej den i hwars händer deras dyra lif och hälsa kan förtros. jag fruchtar att om M[in] Br[oder] lämnar hofwet, det praesidium mistes; att förtiga det M[in] K[iäre] Br[oder] nu kan tiena många clienter, som alla togo där igenom skada. Mera kunne jag tala. woro jag då i en annors ställe skulle jag emottaga altsamans.

jag skref för 14 dagar ett memorial under M[in] K[iäre] Br[oder]s couvert att underställa Hans M[ajestä]t at jag fingo utgifwa på några ark de besynnerligaste anmärkningar öfwer Hans M[ajestä]ts Museo och foga ihop med Hennes M[ajestä]ts, som dessa dagar är tryckt och blifwer färdigt. war gunstig och skaffa mig här öfwer Hans M[ajestä]ts utlåtelse. Om M[in] Br[oder] ej sielf kan det praesentera wet min K[iäre] Br[oder] nog wägarne, genom någor annor; kanske genom H[err] Beda äl[le]r hwem det woro. war gunstig och skaffa mig snart swar, ty nu tryckes senasta arket.

Min wördnad till nådiga fruen

desse dagar har jag giort bröllop till min dotter och haft många slächtingar tillstädes,

förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala, Hamarby
d]ie] 16 julii 1764

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of July 12 [this letter has not come down to us]. He is not surprised that Bäck has got tired of his position at the Court.

Linnaeus thinks it difficult to give Bäck advice. By keeping the position, Bäck will not be able to keep his practice, and his contact with his family will be reduced. His best years will pass without any real advantage to him. At least, that is Linnaeus’s opinion, so Linnaeus prefers his life to Bäck’s life at the Court.

On the other hand, Linnaeus cannot find anybody who would be able to take Bäck’s place at the Court, and in addition, Bäck’s position at the Court enables him to help others. Linnaeus could say more about this, and in Bäck’s place, Linnaeus would try to keep it all.

A fortnight earlier, Linnaeus had sent Bäck a letter [Linnaeus to Bäck, 19 June 1764Letter L3415] for the King [Adolf FredrikAdolf Fredrik, (1710-1771).
Swedish. King of Sweden. Reigned
1751-1771. Married to Lovisa Ulrika.
Father of Gustav III. Chancellor of
Uppsala university 1747-1751.
Correspondent of Linnaeus.
], asking for permission to publish a short treatise on the King’s museum [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
to be added to the catalogue of the Queen’s museum [Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
], which now is finished at the printer’s. Linnaeus asks Bäck to try to obtain an answer from the King. If Bäck cannot do it himself, Antoine BedatBedat, Antoine French?. Valet
to the King, Adolf Fredrik.
might be able to help.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

Linnaeus has just had the wedding of one of his daughters [Elisabeth Christina LinnaeaBergencrantz, Elisabeth Christina
(1743-1782). Swedish. Daughter of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Sister of Carl Linnaeus the Younger and
of Louisa, Sara Christina and Sophia
Linnaea. Married to Carl Fredrik
Bergencrantz.Mother of Sara Elisabeth
Martin.
married Carl Fredrik BergencrantzBergencrantz, Carl Fredrik
(1726-1792). Swedish. Officer in the
Royal Westrobothnia regiment. Married
Linnaeus’s eldest daughter Elisabeth
Christina in 1764. Correspondent of
Linnaeus.
on the 12th of July 1764] and seen many relatives as his guests.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 123-124   p.123  p.124.