Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3441 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 August 1764 n.s.
Dated 1764 d. 3 August.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

just då jag i dag kommer till staden, möter mig M[in] K[iäre] Broders Cimicifuga helt färsk och frisk, den jag all min tid önskat, men aldrig hoppats få se.

Hwarken penna, bläck, ord äller skrift kan uttolka den stora, tacksäjelse jag är Min K[iäre] Broder för denna skyldig, som nu är en af de dyrbaraste och kiäraste saker som kommit i mina händer; därföre är bättre att med wördsam tacksamhet tiga, än at sända otillräckelig ord; aldrig skall jag se henne utan med hogkomst och tacksamhet om des liberale gifware

Gud wälsigne M[in] K[iäre] Broder

Carl v[on] Linné

Upsala 1764
d[en] 3 August[i]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the delivery of the Cimicifuga, which Linnaeus had longed to see all his life but now almost had despaired of.

Linnaeus will never see that plant without feeling his great gratitude towards the person who gave it to him.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 125-126   p.125  p.126.