Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3473 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 20 November 1764 n.s.
Dated 1764 d. 20 November.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Hela sommaren har jag längtat att fä råka och språka med min K[iäre] Broder, men det blifwer förgiäfwes att råka Min Broder här på orten. tiden löper och timglaset rinner snart till sitt slut. jag reser nödigt till stockholm, men om jag har lif och hälsan skall jag i nästa wecka innan des slut hälsa på min K[iäre] Broder, och reste jag positive intet, om ej det woro att få språka med min K[iäre] Broder. Lätt mig då få stiäla bort en aftonstund ifrån M[in] K[iäre] Br[oder], men om M[in] K[iäre] Br[oder], då ej skulle kunna wara i staden, så lätt mig dett wetta, ty annors ändrar jag min resolution

Må wähl. jag är
Min Kiäreste Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1764
d[en] 20 November

Verte

sedan jag skrifwit föregående blifwer jag åter fägnad med Min K[iäre] Broders i går skrefwit.

jag får närwarande tacka M[in] K[iäre] Br[oder] för beswäret af boken. Ricinus om den gröna gemena, äller röda indiska tages, är det så lika mycket som 2 koppar runstycke. Ricinus kan M[in] Br[oder] få så mycket han will på sin dyngstack, han wäxer gräseligen och gifwer frö nog, samt olia nog.

Vogels genera har jag ej sedt.

om Prinzel håller med äller mot blifwa doch acari triumpherande både i den passionen, och i flere, som många, ja ingen ännu drömt.

Den Diaetetiska boken är ingalunda mitt collegium; mitt collegium är intet annat än experimentale äller bygt på observa-tioner. Den är icke hos oss censurerad och wiste jag ej af för än hon war tryckt, och äfter en sade att det torde wara mitt collegium, kiöpte jag ett exemplar, men det är icke där åht. Faculteten wiste aldrig att det trycktes. Oelreich har censurerat det; collegium äller faculteten borde censurera sådant.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus has not seen Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
during the whole summer, and it seems impossible that Bäck will come to Uppsala. Now, Linnaeus is not too happy about going to Stockholm, but if Bäck can receive him during the following week, he is ready to do. However, he does not want to go if Bäck cannot see him and discuss matters with him.

After writing the above, Linnaeus received a letter from Bäck, for which he thanks him, and he also thanks Bäck for his trouble with the book.

Linnaeus gives Bäck some advice on the dosage of Ricinus. Bäck can get as much as he will ever need just by growing it in his dunghill.

Linnaeus has not seen Rudolph Augustin Vogel’sVogel, Rudolph Augustin
(1724-1775). German. Physician, and
botanist. Professor of medicine at
Göttingen.
GeneraVogel, Rudolph Augustin
Definitiones generum morborum,
diss., resp. G. C. Stender
(Göttingen, 1764).
.

The acari will have it their way, regardless of whether Jacob PrintzPrintz, Jacob Gabriel
(1740-1779). Swedish. Provincial
physician in Hälsingland, later
town-physician in Gävle.
agrees or not.

The book on dietetics [Linnaeus refers to Fredrik WesterdahlWesterdahl, Fredrik Swedish. Underrättelse om hälsans bevarandeWesterdahl, Fredrik
Underrättelse om hälsans
bevarande
(Uppsala, 1764).
] is nothing of Linnaeus’s affair, for Linnaeus is wholly based on experiments and observations. The book has not passed censure in Uppsala. Linnaeus has bought a copy and seen that it is not in his area, and the faculty did not know that it was printed. Niklas von OelreichOelreich, Niklas von
(1699-1770). Swedish. Censor librorum
1744-1766. University librarian,
professor of philosophy and public
official. Linnaeus’s student.
has been censor, but in reality, it should be the Collegium medicum or the faculty that is censor for such works.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 128-129   p.128  p.129.