Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3477 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 13 November 1764 n.s.
Dated 1764 d. 13 November.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min gunstigaste Herre.

Åter har M[in] H[erre] giort mig ett karla stycke och låtit mig smaka fruchten af en uprichtig, drifwande och giällande Wän. jag fick örterne; några, ja en tämelig hoper woro rätt rare, och sätta mig arbete en 8 dagar; sic voto laloro meo. Nog förstår jag att den saken hade fått liggat och möglats om ej M[in] H[erre] stucket wederbörande i sidan och wäkt på dem, ty de högst betydande saker blifwa oftast liggande och kunna ej få tid att företagas; då jag får andra posten ej allenast swar, utan äfwen så härlig resolution. Jag undrar hwar min goda Arduini fått uti en hop af sal[ig] Forskåhls örter. Donatis wäxter förstår jag wähl; men hade aldrig hoppats få se dem.

Tack för det M[in] H[erre] gynnat både mig och wettenskapen.

jag förbl[ifwer]
Min Gynnares
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné.

Upsala 1764
d[en] 13 Novembr[is]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for plants received; some of them were quite rare and will occupy him for some eight days. He expresses his gratitude to the secretary for having pushed the matter and thereby avoiding that important material had been left unattended [Linnaeus refers to Peter ForskåhlísForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
collections in Copenhagen]. He is curious about what plants Pietro ArduinoArduino, Pietro (1728-1805).
Italian. Professor of economy, Padua.
Correspondent of Linnaeus.
has received from Forskåhlís collections. Vitaliano DonatiísDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
plants are easily understood, although he had not expected to see them.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 112). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 365   p.365.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 270   p.270.