Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3481 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 November 1764 n.s.
Dated 3 Novemb. 1764. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min gode K[iäre] Broder

för en tid sedan anholt jag att Min K[iäre] Broder tächtes taga de 2 ne exemplaren, som ligga inbundne af Hans M[ajestä]ts och Hennes M[ajestä]ts Museo, hos H[err] Salvius och praesentera deras Majesteter äfter jag för lectioner ej får resa här ifrån; men icke fått något swar;war gunstig och giör mig äfwen denna tiensten.

jag hade här om dagen bref af sal[ig] Forskåhl, om Bals[amum] de mecha, som är en octandr[ia] Monogyn[ia], äller hela dess caracter genericus, som hierteligen fägnade mig.

jag är Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala d[en] 3 Novemb[er]
1764

upSUMMARY

Some time ago, Linnaeus asked Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to take the copies of the King’s and the Queen’s Museum [Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
, Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
], which are bound and ready with Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
, and give them to their Majesties. Linnaeus could not do it himself, as his lectures prevent him from being permitted to leave Uppsala. He has not heard anything about it, so he reminds Bäck.

Linnaeus had received a letter sent by Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
about Balsamum de Mecha. It pleased Linnaeus very much.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 128   p.128.