Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3488 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 25 December 1764 n.s.
Dated Luhldag 1764. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gratieuxe H[err] Broder

Med första tillfälle skall jag sända disp[utationen] de Opobalsamo.

Tractaten om Penna marina skall min K[iäre] Br[oder] få igien i sinom tid; men förhasta intet; jag måste conferera figurerne med mina specimina och det är kalt i museo.

Äfter Hennes M[ajestä]ts befallning måste jag äfwen tala med H[err] Grill och Plomgren. Hwem som kan skaffa dem, skall därföre af Hennes M[ajestä]t hafwa nogon heder, som mig är lofwat med all säkerhet. Will H[err] Grubb giörat, så får han den samma.

Lycka till god juhlhälg. Gud wälsigne Min K[iäre] Broder med godt nyåhr; nådiga fruen anmäles min wördnad och tacksäjelse för hurtig wälfägnad. jag är,

Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala Juhldag
1764.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus will send Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
the dissertation on Opobalsamum [Linnaeus refers to Opobalsamum declaratum in dissertatione medicaLinnaeus, Carl Opobalsamum
declaratum in dissertatione medica

diss., resp. W. Le Moine (Uppsala
[1764]). Soulsby no. 2277.
] as soon as possible.

The work on Penna marina [Linnaeus refers to the article on Penna marina in the Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis SuecorumLinnaeus, Carl Museum S:ae
R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis
Suecorum [...] in quo animalia rariora
imprimis et exotica: quadrupedia, aves,
amphibia, pisces, insecta, vermes
describuntur et determinantur, Latine et
Suetice cum iconibus
(Stockholm
1754).
] will be returned in due course, but Linnaeus must compare its pictures with his own specimens first, and it is very cold in his museum.

As the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] requests, Linnaeus will talk to Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
and Thomas PlomgrenPlomgren, Thomas (1702-1754).
Swedish. Merchant, Stockholm.
Mercantilist and politician.
. Some gratitude must be shown by the Queen to the one who can arrange it. If Matthias GrubbGrubb, Matthias (1728-1808).
Swedish. Director of the Swedish East
India Company. Spent six years in China,
and founded a trading house in
Kanton.
will take part also, the same will apply to him.

Linnaeus wishes Bäck a Happy Christmas and sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 130   p.130.