Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3502 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 December 1764 n.s.
Dated 1764 d. 8 Decembr.. Sent from Stockholm (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min K[iäre] Broder.

Min skyldighet hade fodrat att för min afresa få aflägga min tacksamhet för nöje gunst, wänskap, förtroende och wälfägnad; men jag kom så trött hem i afton utur smutsen att det ej war mig mögligt att gå ut. Tack och tusende tack för alt godt.

war god och gif till min måg äller des utskickade min lilla låda med de artificielle blommor som stådt några åhr utan hushyra hos min K[iäre] Broder, så förer han dem hem till mig, ty han reser wid juhlhälgen till Upsala. jag lefwer och dör

Min K[iäre] Broders
trogneste tienar[e]
Carl v[on] Linné.

Stockholm 1764
d[ie] 8 Decembr[is]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
his thanks for his pleasant stay with Bäck. He was rather tired when he returned home.

Bäck has kept a small box with artificial flowers for some years. It belongs to Linnaeus. Linnaeus informs Bäck that he should give it to Linnaeus’s son-in-law [Carl Fredrik Bergencrantz Bergencrantz, Carl Fredrik
(1726-1792). Swedish. Officer in the
Royal Westrobothnia regiment. Married
Linnaeus’s eldest daughter Elisabeth
Christina in 1764. Correspondent of
Linnaeus.
], who will collect it himself or send somebody, and then take it to Linnaeus in Uppsala, when he goes there at Christmas.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 129-130   p.129  p.130.