Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3518 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, 24 January 1766 n.s.
Dated 1766 d 24 januari. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Professor
Min Kiäre wän och wördade Gynnare.

Öfwermåttan tack för H[err] Professorns af d[en] 7 December, tillika med den omständiga relationen om Taena hydatigena, som war alt för wackert utarbetad.

Mitt folk tillbrakte mig flere i höstas, sedan jag begynte fråga där äfter, då Fåren slacktades, men ehuru warma, war jag dock aldrig i stånd att få se motum voluntarium i deras cylinder. Kiäre säg mig H[err] Professor, om H[err] Professoren sielf fått se i den motum voluntarium; då jag skall aldrig mer tänka där på.

Taenia kan det ej blifwa i min conceptu, som wet ej af andra Taenias än animalia composita, och deras mun på sidorna; det måste wähl blifwa et distinct genus.

Det är fatalt at ingen i Upsala har acta Gottingensia. jag hade begynnelsen, men sedan jag såg mig i hwarie så hårt och oskyldigt angripen af Haller, hade jag ej lust roa mig mera med dem. således får jag ej se Röderers Trichurides, om jag ej kan få låna acterne från stockholm.

Lefwer jag tills jag får Systemet tryckt, skulle jag straxt begynna med Materia medica, som jag hoppas skall blifwa annor än den förra.

Nu tryckes i Stockholm min Clavis medicinae, som blifwer allenast 2 ark; då han utkommer skall jag sända honom

[illustrations on fol. 2]

universum rerum discordia aequilibratur. men detta är gåta till des jag får sända honom

nu roar jag mig med ett diur, som är likt en Siren ock kommit från America. har allenast 2 framfötter med armar och händer; inga bakfötter, utan dät liknar en åhl. har både lungor och bronchias. Siunger som en fågel. jag tänker disputera här om.

förbl[ifwer] med mycket estime
Min Kiäre Wäns
Ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1766
d[ie] 24 januarii

a Monsieur
Mons[ieur] Murray
Professeur en Medecine
Göttingen

upSUMMARY

Linnaeus writes to Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
to thank him for his letter of 7 December [1765]Letter L3687 and for the detailed communication about Taenia hydatigena.

Linnaeus writes that he has not been able to see voluntary movements in the cysts of the teniae brought to him and he asks Murray if he has seen them. Linnaeus writes that he does not consider the teniae presented to belong to the species Taenia since they have their mouths on the sides. He considers this to be a distinct genus.

Linnaeus regrets that no-one in Uppsala is subscribing to Acta Gottingensia [Linnaeus means Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen] and says that he had seen the first volume but found himself innocently accused by Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
and lost interest. He has, therefore, not seen Röderer’s [Johann Georg RoedererRoederer, Johann Georg
(1726-1763). French. Obstetrician,
professor of medicine at Göttingen.
] ”Trichurides” [the work referred to was also published as De morbo mucosoRoederer, Johann Georg & Carl
Gottlieb Wagler
De morbo mucoso
liber singularis quem nuper speciminis
inauguralis loco ediderunt

(Göttingen, 1762).
together with Carl Gottlieb WaglerWagler, Carl Gottlieb
(1731-1778). German. Prosektor in
Göttingen, thereafter in
Braunschweig.
] but he might be able to borrow the journal from Stockholm.

Linnaeus writes that if he is still alive when the Systema is printed [Linnaeus refers to Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
] he will start with Materia medica that he hopes will be different from the previous edition [a new edition was published in 1772, Materia medica 2nd ed.Linnaeus, Carl Materia medica
per regna tria naturae secundum genera
differentias synonyma loca durationes
culturas nomina simplicia praeparata
[...]
. 2nd ed (Leipzig &
Erlangen, 1772). Soulsby no. 971.
, the first edition was Materia MedicaLinnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
].

Linnaeus writes that his Clavis medicinae [Linnaeus means Clavis medicinae duplexLinnaeus, Carl Clavis
medicinae duplex, exterior &
interior
(Stockholm, 1766). Soulsby
no. 980.
] consisting of only two sheets, is now being printed in Stockholm and that he will send it to Murray. In the letter is a drawing in which Linnaeus sketches the main ideas of the forthcoming work.

The figure will remain a riddle, he writes, until the book is presented.

Linnaeus writes that he is occupied with an animal from America that has only two front feet with arms and hands and no back feet, and looks like an eel. It has both lungs and bronchi and sings like a bird. Linnaeus plans to write a thesis about this [the thesis was published in 1766 as Siren lacertina dissertatione academicaLinnaeus, Carl Siren
Lacertina dissertatio academica
,
diss., resp. A. Österdam (Uppsala,
1766). Soulsby no. 2335.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 9). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 189-191   p.189  p.190  p.191.