Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3528 • Morten Thrane Brünnich to Carl Linnaeus, 3 January 1765 n.s.
Dated 3 Januarii 1765. Sent from København (Denmark) to (). Written in Latin.

Viro Perillustri et Generoso Equiti,
D[omi]no Carolo von Linné,
S[alutem] pl[urimam] d[icit]
Mart[inus] Thrane Brünnichius.

Literas Tuas favoris maximi insigne documentum rite accepi, pro quibus et omni Tanti Maecenatis favore atque honore devotissimas, quas possum, exsolvo gratias. Semper enitar, ut mea exigua conamina nec prorsus indigna, quae Tuis subjicientur oculis, judicentur. Hactenus in historia naturali citra ullum praemium occupatus fui discipulus tanti magistri. Praemium jam, Te nempe Fautorem, retuli. Faustum atque felicem annum jam inchoatum et omnes secuturos reddat Tibi Deus T[er] O[ptimus] M[aximus]. Augeat ille dies Tuos, qui semper ejus magis magisque manifestam reddidisti et amplius reddes gloriam! Sic perficitur ista scientia, quae tantis, Te Autore, incrementis flore jam gaudet aetatis. Mihi autem, ut in posterum faveas, obnixe rogo.

Literas D[omi]no Spenglero datas tradidi, ejus quoque felicia anni ineuntis vota Tibi refero, grates simulque maximas, pro omni, quo eum condecorasti, honore.

Curculionem anchorago nunquam vidi; meos itaque huc retulissem, si femora illis fuissent dentata. Clavata quidem sunt in his ut in reliquis hujus generis plurimis speciebus. Nullum autem ne minimum quidem dentis in ullo femorum observatur vestigium. Quod certissimum esse convincere potest nuperrime reiterata inspectio speciminum. Color quoque differt nec flavedinis quid in meis observatur. Invicem sunt simillima fig. 5 et 6 nec nisi rostri longitudine ejusque et elytrorum apicibus differunt; ideoque forsan sexus tantum sunt varietates.

Bullae istius a D[omi]no Spenglero missae plura restant exemplaria huic simillima; ideoque nova me judice debet esse species. Nunquam antea bullam hanc ut et cardium Spenglerianum in museis observavi; hoc autem anno plura cum navibus e China redeuntibus adducta sunt specimina.

Gratulor Tibi, Vir Generose, de collectionibus istis plantarum, quibus nuperrime ditatus es; vitam viresque Tibi conciliat Deus, ut brevi scientiam eis vicissim ditare queas. Digniori aestumatori haud unquam offerri possent rerum naturalium gazae.

Fata Manuscriptorum et divitiarum, si ita jamjam vocari liceat, quas b[eati] Forskål vita redemit, adhuc manent incerta. Adducta sunt ante aliquot annos collectanea hujus e mari mediterraneo et confinibus terris, imo nonnulla ex ipso Aegypto. Laetam hanc vidi messem, insigne testimonium diligentissimi viri, cistulas nempe insectis repletas, avium nonnullarum exuvias farcitas, cados pisces, amphibia, conchas etc. in spiritu continentes, sed, proh dolor, fugitivis, ut ajunt, oculis, ita ut nulla sub examen a me revocari possent. Tradita jam sunt D[omi]no Ascanio una cum paucis aliis de Arabia missis. Nescio, sed optandum foret, ut ne harum rerum inprimis piscium magna pars putredine et injuria temporis esset corrupta, et sic inanes evaderent labores. Reliqua, quae supersunt, collecta, una cum diariis adhuc restant cum D[omi]no Nieburg in portu Indiae Bombay, unde literas hujus viri ultimas de morte Krameri habuimus. Semel quoque a piratis spoliatae sunt cistulae de Societate transmissae. Alia, quae ad historiam naturalem non pertinent, transgredior. Inter Arabicas conchas maxime notari meretur cardium, quod mihi longo abhinc tempore monstrabat D[omi]nus Spengler. Nemini scriptorum, quantum scio, est notum, ideoque descriptionem, qualem suppeditat memoria, dabo: C[ardium] testa cordata, angulata (alba) valvulis angulatis longitudinaliter abrupte sulcatis laevibus, plica ad nates conchaeformi testam connectente. Nates an distantes an approximati non recordor. Ceterum magnitudine et statura accedit cardio medio. Plica non est monstrosa, quod symmetria et dentium insertio docet. Figuram ejus videbis in Regenf. test. 2., cujus tab[ulae] aeneae omnes nondum incissae.

Formicam omnivoram solem quasi obnubilare ipse observavi in turre astronomico, ubi ingentem vidi catervam.

En, Vir Generose, nova mea conamina circa minutissima quaedam testacea etc. Plura hac occasione Tibi offerre me vetat iter consulis jam festinantis. Alia huc adiit laeta insectorum collectio Americana in museum nobilis cujusdam mercatoris Hafniensis; forte eam intra paucos dies videre mihi contigerit. Nova quae sint, natura vel figura et descriptione, si possible est, Tibi communicabo. Plura de meis brevi dabo. Quae ad manus sunt mitto. Ejusmodi sunt seqq.

a. Scarabaeus viridis a Roesel (ni fallor) delineatus in Syst[emate] nat[urae] non obvius. Jaspideum ob colorem opacum nuncuparem. E collectione Holland[iae] ideoque ignotae mihi est patriae.

b. Scarabaeus, quem hispidum voco. Multa hujus specimina in via publica arenosa legi; aliqualem ejus dedi descriptionem in Prodromo Insectol[ogiae] Siael[landicae], p. 26.1.

c. Curculio, ut puto albinus, fossula pectoris pro rostro. Femora villis dentes mentientibus sunt instructa.

d. Blatta e China navibus adducta satisque frequens in domibus quibusdam, ubi gryllos domesticos devastasse dicitur. Ad lapponicam in multis accedit, sed satis differt. (Lapponica in sylvis nostris haud infrequens.)

Alia praeterea in scatula reperitur larva; si non foemina cantharidis cujusdam peregrini, nescio unde.

Abiit Islandiam stipendio Regio D[omi]nus König, ut vegetabilia et alia indagaret. Nonnulla misit ad regnum lapideum maxime pertinentia. Quae in annexis observationibus meis descripsi testacea maris Norvegici, missa mihi sunt a Rev[erendo] D[omi]no Ström, ut eorum ipsi communicarem descriptiones. Ignoscas, Vir Generose, qui in descriptionibus sint commissi errores! Vale!

Dabam in domo Elersiana d[ie] 3 Januarii 1765.

P. S. Abiit Consul D[omi]nus Koustrup, qui scatulam C[arolo] v[on] L[innaeo] notatam secum habet et Tibi prima occasione transmittere curabit. Epistolam hanc itaque Nuncio publico dare coactus sum. Vale!

upSUMMARY

Morten Thrane BrünnichBrünnich, Morten Thrane
(1737-1827). Danish. Professor of
natural history, Copenhagen. Later
employed by the Danish mining department
in Norway. Correspondent of Linnaeus.
has received Linnaeus’s letter [Linnaeus to Brünnich, 20 December 1764Letter L3494] and thanks him very much for it. He has not been the pupil of such a great teacher before. He adds his wishes for a happy New Year.

Brünnich has forwarded Lorenz Spengler’sSpengler, Lorenz (1720-1807).
Swiss. Swiss-born zoologist, who moved
to Copenhagen, Denmark in 1743.
Correspondent of Linnaeus.
letter to him [presumably Spengler to Linnaeus, 1 December 1764 Letter L3506 ] and returns thanks to Linnaeus.

Brünnich answers some of Linnaeus’s questions on the specimens sent. They concern a weevil and a mollusc sent by Spengler.

Brünnich congratulates Linnaeus on the collections that Linnaeus had reported on in his previous letter.

The results of the group to which Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
belonged are still uncertain. Some specimens had arrived from countries around the Mediterranean, including Egypt, and they had been left to Peder Ascanius. They had been in bad shape; the preserving liquid had evaporated, so that there was a risk that they would be completely destroyed. Pirates had taken one of the sendings of boxes. The rest of the material is still with Carsten NiebuhrNiebuhr, Carsten (1733-1815).
Danish. Explorer of Arabia. In 1761 he
visited Egypt and the Arabian peninsula.
Correspondent of Linnaeus.
in Bombay, from where the latest report, that of Christian Carl Kramer’sKramer, Christian Carl Danish.
Physician.Joined a Danish expedition to
Egypt and Arabia in 1761.
death, had arrived.

Brünnich admits that he omits some information about the group, not related to natural history.

Brünnich describes one item from these collections, a cardium, a mollusc from Arabia.

Brünnich has also seen huge clouds of flying ants. He does not have time to write much more, but he says that he expects to be able to see a newly arrived collection of American insects, owned by a merchant in Copenhagen. He will try to inform Linnaeus about the new species that he discovers there.

Brünnich sends Linnaeus four specimens of insects from his own collection, with short presentations.

Johan Gerhard KönigKönig, Johan Gerhard
(1728-1785). Danish. Physician, born in
Polish Livonia. Private pupil of
Linnaeus in 1757. Visited Iceland. Went
to Tranquebar in India, to Thailand and
Ceylon. He died on his way to Tibet.
Correspondent of Linnaeus.
has gone to Iceland to study its botany and other things. He has already sent specimens of minerals. – The shells from Norwegian waters, that Brünnich had described, had been sent to him by Hans StrömStröm, Hans (1726-1797).
Norwegian. Clergyman. Professor of
theology. Naturalist and zoologist.
Correspondent of Linnaeus.
. Brünnich asks Linnaeus to excuse any mistakes in the descriptions.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, II, 251-252). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. “Af Linnés brevvexling” (1871), p. 413-415   p.413  p.414  p.415.
2. Bref och skrifvelser (1916), vol. II:1, p. 384-386   p.384  p.385  p.386.