Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3537 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 February 1765 n.s.
Dated 1765 d. 22 febr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder.

Då jag i dag tillböd en Beskedelig student wid namn Cl[emens] Helin, en condition på landet, wille han icke gierna där på, utan bad mig supplicera hos M[in] H[err] Br[oder] hos hwilken han wiste jag ägde grace, att recommendera sig till en Condition, som M[in] H[err] Broder skall disponera hos apothecaren på enhörningen, äfter han sågo sig bättre kunna anlägga sin tid i stockholm; det jag ej borde wägra honom, och därföre har den ähran honom recommendera, som en skickelig och beskedelig yngling, samt wand wid barns information.

i nästa wecka skickar jag med H[err] Höök tillbakes piecen om Penna marina, den jag nu confererat och tackar ödmiukast för lånet och tillika beder om ursächt att jag honom så länge brukat.

jag har fått beskrifning från America på en ny fogel, som wid Havana brukas till wallhund äl[ler] rättare walhund för Höns Giess och andre hemtamde foglar, dem han dageligen föllier till skogs och fördrifwer alla handa roffoglar Aquilas Vultures &c., som är rätt synnerligit. Min wördnad hos nådig fruen. jag är

Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Uppsala 1765
d[en] 22 febr[uari]

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
he had offered a young student named Clemens HelinHelin, Clemens (1742-1807).
Swedish. Phil. Mag.at Greifswald, later
Vicar at Elmeboda.
a position as private teacher in the countryside. However, Helin had declined and asked Linnaeus to suggest to Bäck to let him have a similar position with the owner of the pharmacy Enhörningen in Stockholm. Linnaeus saw no reason to refuse, so Linnaeus recommends him as an able and pleasant boy, used to teaching children.

Next week, Linnaeus will send the treatise on Penna marina back to Bäck with Sven Nicolaus HöökHöök, Sven Niklas
(1731-1773). Swedish. Artist.
Linnaeus´s nephew. Son of Anna
Maria and Gabriel Höök.
Grandson of Nils Ingemarsson Linnaeus
and Christina Brodersonia Linnaea. Also
nephew of Sophia Juliana Collin,
Emerentia Branting and Samuel Linnaeus.
Cousin of Nils Friedric and Johan
Gabriel Branting and of Carl Linnaeus
the Younger, Elisabeth Christina
Bergencrantz, Louisa Linnaea, Sara
Christina Linnaea and Sophia Linnaea.
. Linnaeus has studied it, thanks Bäck for the loan and apologises for having kept it so long.

From America, Linnaeus has received a description of a bird that in Havana is used to watch poultry, geese and other tame birds. It accompanies them every day, when they forage in the forest, and protects them against predators such as eagles.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 131   p.131.