Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3564 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 5 March 1765 n.s.
Dated 1765 d. 5 Martii. Sent from Stockholm (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Herre

jag tackar ödmiukast för den gunst M[in] H[erre]. har för den arma Clercken, som hedrar sitt fädernesland. Hans tillstånd ömmar mig, som han ej lidit för annat, än att han welat wähl.

Innelychte disputation om M[in] H[erre] wille sända till Prof[essor] Michaélis woro wähl, ty jag har intet skickat någon. Hälsa honom med min wördnad. Åtskillige utomlands hafwa tyckt om henne.

Tusende tack för M[in] H[erre]. will låna mig de nyare transacta, att jag kan insätta deras observationer på sina ställen; annors hade jag ej fått sedt dem på 2 åhr ännu; ty här går miserabelt sent.

Lef lycklig.

jag är
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 5 Martii.

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]
om opobalsamum.

upSUMMARY

Linnaeus thanks the secretary at the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for engaging himself in the Clerck case [Linnaeus refers to the efforts, made by Wargentin and other members of the Academy, to support the publishing of Carl Alexander Clerck’sClerck, Carl Alexander
(1709-1765). Swedish. Entomologist.
Assessor in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
Icones insectorum rariorumClerck, Carl Alexander Icones
insectorum rariorum cum nominibus eorum
trivialibus, locisqve e C: Linnaei [...
] Syst: nat: allegatis
, 2 vol.,
(Stockholm 1759-1765).
].

Linnaeus encloses a dissertation [presumably Opobalsamum declaratum in dissertatione medicaLinnaeus, Carl Opobalsamum
declaratum in dissertatione medica

diss., resp. W. Le Moine (Uppsala
[1764]). Soulsby no. 2277.
] and asks the Secretary to send it to Johann David MichaëlisMichaëlis, Johann David
(1717-1791). German. Professor of
Oriental languages, Göttingen.
Correspondent of Linnaeus.
with regards from Linnaeus.

Linnaeus thanks the Secretary for his promise to borrow the latest transactions [it is unclear which transactions Linnaeus means], so that he can insert new observations at their right places [Linnaeus presumably refers to his updating of the Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 366-367   p.366  p.367.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 276-277   p.276  p.277.