Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3572 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 22 April 1765 n.s.
Dated 1765 d. 22 april.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min hiertans H[err] Broder

Tack M[in] K[iäre] B[roder] för angenämt bref, och wälkommen hem. jag längtar att se min Brors tahl om Farsoter; det måste wara wackert som alt annat som kommer af M[in] K[iäre] Br[oder]s hand. Eder Syndicus torde snart resa hit och taga det med sig.

Nu längtar jag snart få se M[in] K[iäre] Br[oders] Cimicifuga upgro utur jorden, som är mig en clenode.

Innelycht föllia Sem[ina] Ricini; sås i Melonbänk, bewaras för frostnätter; då de äro förbij utplanteras de på en dyngstack äl[ler] i fet jord; ja ock kunna de stå utan fönster i melon bänken.

af Helleborasto fick jag i fiohl inga frön; ty wij hafwa altid hållit den i frigidario, där de ej wähl trifwas. ett par hafwa wij satt ut i höstas, som wähl uthärdat wintren, att jag hoppas i som¬mar kunna skaffa så många frön som åstundas.

dag fick jag frön af Fumaria spectabil[is] från yttersta sibirien; gå de fort tror jag mig kunna skaffa M[in] Br[oder] en prydnad för sin trägård

jag längtar mer att få se min K[iäre] Br[oder] i Hammarby i sommar än på Drotningholm.

Gud hielpe M[in] K[iäre] Br[oder]s Fru, hos henne anmäles min wördnad. jag är

Min H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 22 april.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us] and wishes him welcome home. He is eager to see Bäck’s lecture on plagues [Linnaeus refers to Tal om farsoterBäck, Abraham Tal om
farsoter, som mäst härja
ibland rikets allmoge; hållit
för kongl. vetensk. academien, vid
praesidii nedläggande den 25 julii
1764, af Abraham Bäck […]

(Stockholm, 1765).
].

Linnaeus is looking forward to seeing Cimicifuga, which he had got from Bäck, grow.

Linnaeus encloses seeds of Ricinus that Bäck should sow in a hotbed and protect against frost. After the frosts are over, they can be transferred to the dunghill or be left in the hotbed without covering glass.

Linnaeus had not got seeds from Helleborastus the preceding year. He has a couple of specimens in his garden, and they have stood the winter well. He hopes to have seeds during the summer.

Linnaeus has just received seeds of Fumaria spectabilis from Siberia. If they develop fast, Linnaeus hopes to be able to give Bäck something nice for the garden.

Linnaeus is more anxious to see Bäck at Hammarby during the summer than at Drottningholm.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s wife [Anna Charlotta BäckBäck, Anna Charlotta
(1737-1767). Swedish. Wife of Abraham
Bäck. Born Adlerberg.
] and prays that God will help her.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 132   p.132.