Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3580 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 9 April 1765 n.s.
Dated 1765 d. 9 April. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edel och Högachtad H[err] Directeur,

jag beklagar att min Gynnare mistat sin Beskedeliga bokhållare, det kan intet ersättas.

Första tomen af Systemet ligger hos mig helt färdigt. Har Min Herre Papper och godt tryck woro wähl till sista editionen. första tomen lärer blifwa nästan dubbelt större. huru kan man få i stockholm någon som revidera; H[err] Directeuren är redan förgammal och för rik. men revisionen är oumgängelig. jag är färdig hwar ewig dag at hos mig skall ei stölsa. nog har jag arbetat på detta, att H[err] Directeuren skall lesna där wid med många andra.

jag är
Edel och Högachtad H[err] Directeurens
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 9 April

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm
Jacob Danielsson Tunatorp.
Stenström Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
and expresses his regrets that Salvius’s bookkeeper has left and that he will be hard to replace.

Linnaeus writes that the first volume of the System is now complete [Linnaeus refers to Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
]. He asks if Salvius has enough paper and types for the last edition. The first volume will be twice as large. He also asks if Salvius knows anyone in Stockholm who can examine the manuscript. He writes that Salvius himself is too old and too wealthy for this task, but a review is essential.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3]