Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3586 • Carl Linnaeus to Johan Andreas Murray, [31 May 1765] n.s.
Dated Undated, but presumably written in late May or early June 1765 as a reply to L3597. Sent from Uppsala (Sweden) to Göttingen (Germany). Written in Swedish.

Edle och Höglärde H[err] Professor

Ett af de angenämaste bref war H[err] Professorens af d[en] 1 Maji, som jag desse dagar först bekommit. Det fägnade mig med H[err] Professorens wälstånd och upmärksamhet, samt ännu beständiga wänskap. Jag kan mycket profitera af H[err] Professorens correspondence, som wistas på en den lustraste ort i Europa.

Nu har jag öfwersändt begynnelsen af nya editioner på Systema naturae, att tryckas hos Salvius. Diurriket blifwer nästan dubbelt större. H[err] Professoren skall där ute få se sin nya Cassida, med sitt namn.

H[err] Professoren hedrar mig, som tors läsa mitt systeme i Botaniquen. Fingo jag nu utgifwa Philosoph[ia] Botan[ica] tror jag den skulle blifwa ett annat wärk.

jag har att tacka H[err] Professoren för Nolana, som jag först fick af Eder.

tack oändeligen för observationen om Chaetodon hon kom i god tid.

Eder disputation eller oration war rätt wacker
jag har sedt henne för ut, men ej fått henne. tack öfwermåttan.

Taenia hydaligena sätter mig i största förundran
hon är wähl beskrefwen och figurerna oförliknelig tydeliga, men jag förstår dock henne ej rätt wähl, ty vermes äro obegripelige [illustration on fol. 2]
Matken ser jag bestå af leder äller ringar men frågas om desse articuli äro som ring[ar]ne på metemasken all hwar dehl a parto lif, som på Taenia? här på kommer det; om det är animal composita Taeniae eller intestinum, simplex, som Lumbricus.
widare hwad förstås med klumpen i änden wid no 3? hwar fästes stora blåsan, som omgifwer matsken; antingen wid hufwudet kring halsen? äller mitt på wid 2, äller framför stierten 3; äller utwidgas stierten tilll en blåsa inom diurens kroppar? Det tyckes ej wara troligt att det är ett animal compositum; altså ej Taeniae. Intet kan det wara Lumbricus; det måste wähl blifwa ett a parta Genus sub intestinis

war god och lär mig detta. utanskriften på brefwet om H[err] Professoren ej tröttas informera mig blifwer allenast Societati Regiae Scientiorum Sveciae; ty jag öpnar alla Societens bref.

Min son hälsar öfwermåttan.

Viro Clarissimo
D[omino] J[ohanni] A[ndrae] Murray
Professori Goettingensi
Göttingen
frijbr[ef] Hamburg

upSUMMARY

Linnaeus writes to Johan Andreas MurrayMurray, Johan Andreas
(1740-1791). Swedish. Professor of
medicine and botany, Göttingen. Son
of Andreas Murray and brother of Adolph
Murray and Gustaf Murray. Half-brother
of Johann Philipp Murray. Correspondent
of Linnaeus.
to thank him for his letter of 1 May [1765]Letter L3597. He is glad on Murray’s behalf for his situation and prosperity and for the attention he shows to Linnaeus. He also profits a lot from the correspondence with Murray, who is staying at this important location [Göttingen] in Europe. Linnaeus tells Murray that he has sent the beginning of the new editions of Systema Naturae [Linnaeus refers to Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
] to be printed by Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
. The part on animals [the “Regnum animale” of the Systema naturae, published in the first volume 1766] will be twice as big. There Murray will find his new Cassida in this edition. Linnaeus is honoured by the fact that Murray dares to read [use] his botanical system. If he is able to publish [a new edition of] the Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
it will be another kind of work.

Linnaeus thanks Murray for the Nolana.

Linnaeus thanks Murray for the for the observations of Chaetodon, which arrived betimes.

Linnaeus thanks Murray for the thesis or oration [Linnaeus refers presumably to Commentatio de ArbutoMurray, Johan Andreas
Commentatio de Arbuto uva ursi
exhibens descriptionem eius botanicam
analysin chemicam eiusque in medicina et
oeconomia varium usum

(Göttingen, 1765).
], which he had seen before, but he had not got it [until now].

Linnaeus writes that he is astonished by the description of Taenia hydatigena [given by Murray] and discusses different alternatives, and also illustrates himself and compares between worms and tapeworms.

Linnaeus ends the letter by informing Murray that he opens all letters to Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
]. He forwards his son’s [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] best regards to Murray.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152, 15-16). [1] [2] [3] [4]