Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3595 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 2 May 1765 n.s.
Dated 2 Maji 1765. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Stockholm d[en] 2 Maji 1765

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Inneliggande bref af H[err] Kallström, Kungsträgårdsmästare som nu är i Kensington vid London, fick Jag nyligen. Af Lady Monssons Cathalogue täckes H[err] Archiatern utdraga en förteckning på de Wäxter som kunna tåla vårt Climat, så skall jag skicka honom den. En annan kunde H[err] Archiatern göra af de Örter som behöfvas för Academie trägården den Jag ock skall honom tillsända. Då Kallströms bref är nyttjat beder Jag att få det tillbaka. Jag har låtit mig berätta att Rådman Gother reser i morgon härifrån till Upsala för någon kårt tid eller få dagar. Om han ville föra med sig och H[err] Archiatern skicka med honom krukan med Alstroemera, så skulle Jag derföre vara H[err] Archiatern oändel[ige]n förbunden. Äfven täckes H[err] Archiatern till mig med honom återskicka Lady Monsons Cathalogue, sedan hon blifvit brukad.

För fröen af Alstroemera tackar Jag ödmjukast. Några deraf skickade Jag straxt till H[err] Lee i England.

Hvad Species Mesembryanthemum är det som i Spanien brukas att bränna Soda af?

Jag framhärdar med vördnad
Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Till
Archiatern och Riddaren
af Kongl[iga] Nordstjerne Orden
Wälborne
Herr Carl v[on] Linné
i Upsala.

upSUMMARY

Quite recently Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
got the enclosed letter from Andreas KällströmKallström, Andreas
(c.1733-1812). Swedish. Gardener in
London. Correspondent of Linnaeus.
, a Royal Gardener, who is now in Kensington, London. From Anne Monson’s Monson, Anne (1727-1776).
British. Amateur botanist, wife of
Colonel George Monson, and disciple of
James Lee. Travelled to Calcutta, where
she died. On the way to India she stayed
in the Cape of Good Hope, where she met
with Carl Peter Thunberg.
Catalogue, Linnaeus is invited to make a list of selected herbs likely to survive in our climate. Alströmer is prepared to send it to Källström. Alströmer also suggests that Linnaeus should make a list of plants for the Uppsala University Botanical Garden, to be sent by Alströmer. He also wants Kallström’s letter in return after Linnaeus has read it.

The following day Engelbert GotherGother, Engelbert (1708-1775).
Swedish. Director at the Rörstrand
porcelain factory.
will go from Stockholm to Uppsala for a few days. Alströmer would be grateful if Gother could bring with him agreed pot of Alstroemeria, and in addition to that Alströmer lady Monson’s catalogue, when Linnaeu has gone through it.

Alströmer thanks for the seeds from Alstroemeria, some of which he sent to James Lee in EnglandLee, James (1715-1795).
British. Market gardener, Hammersmith
(London). Correspondent of Linnaeus.
.

Finally, he wants to know the species of Mesembryanthemum, which is used in Spain for making soda.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 116-117). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 80-81   p.80  p.81.