Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3608 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 June 1765 n.s.
Dated 1765 d. 2 junii.. Sent from Hammarby (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste H[err] Broder

i dag 14 dagar sedan reste jag på landet, sedan jag legat 4 dagar till sängs, och blef frisk dagen där på.

för något mer än 8 dagar att jag mötte se min K[iäre] Wirwaxt, bad jag honom med sin informator hälsa på mig till middagen, det de ock giorde. Unge Herren mådde wähl; jag frågade hur det stodo till, att han såg så gamal ut; bad honom dagen där på stiga up och höra på då wij examinerade wåra Doctores som skedde. Han berättade, att han länge plågats at obstructio alvi, att han måste esom oftast intaga laxantia. Han war nögd och glad; och wij talte om Hans H[err] fader och fr[u] Moder &c.

För 3 dagar sedan har han fått någon Diarrhe; jag war på landet ännu; han rådförer sig med Sidren, som bor i samma gård, hwilken gifwer honom Rhabarbarina; sedan anodyna, iteratis vicibus, och i går afton afsomnar han!

O min Gud huru blef jag bestört, då jag i dag får denna sorgeliga noticen. En fader och moder miste sitt enda barn, sin enda son; så wacker så beskedelig och artig; arftagare till så härligt apotheque, så mycket godt. jag räcknade för en grace, att min K[iäre] Broder och Hans H[err] fader satte sal[ig] lilla Herren under mitt upseende; nu hade jag gierna gifwit rätt mycket att han haft någon annor; ty jag är hjärteligen bedröfwad. jag fruchtar och att hans död drager sine föräldrar i grafwen; ty hwad hugnad skola wähl de hafwa sedan de mistat sin Enda, och så wärdige son. ord och hierta fattas mig att skrifw[a] mera

jag beklagar att M[in] K[iäre] Br[oder] mistat sin K[iäre] Swåger och D[octo]r Rothman sitt enda stöd.

Gud hielpe oss i denna onda wärden.

Kiäre trösta H[err] Wirwax, så mycket min K[iäre] Bror kan och menskligt är;

jag troster ej skrifwa honom till.

Wist war något uti intestinis, som giort långsama obstipationer, som nu brustet.

Vale
Carl v[on] Linné

Hammarby 1765
d[ie] 2 junii

Archiatern
Wälborne Herren
H[err] D[octo]r Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Two weeks earlier, Linnaeus informs Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, he had been ill in bed for four days. Then he had gone out to Hammarby and recovered on the following day.

About 8 days ago, Linnaeus had met the young Johannes WirrwachsWirrwachs, Johannes
(1751-1765). Swedish. Student of
Linnaeus, son of Johan Michael
Wirrwachs.
with his teacher and invited them for dinner. The young man was quite well, but when Linnaeus asked him in more detail, he had him told that he had trouble with constipation and been forced to take a laxative.

Three days ago Johannes Wirrwachs had had diarrhoea, and as Linnaeus was still at Hammarby, he had consulted Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
, who had given him some medicine. However, the young man died last night.

Linnaeus was very sad about this. He had considered it an honour when Wirrwachs’s parents [the father was Johan Michael WirrwachsWirrwachs, Johan Michael
(1701-1783). Swedish. Owner of the
pharmacy Enhörningen in Stockholm.
Father of Johannes Wirrwachs.
] let the boy study at Uppsala under his supervision. Now, he fears that the parents will be unable to bear their sorrow, when they have lost their only child.

Linnaeus regrets that Bäck has lost his brother-in-law [Göran AdlerbergAdlerberg, Göran
(1732-1794). Swedish. Superintendent in
Stockholm, brother of Anna Charlotta
Bäck, brother –in-law of Abraham
Bäck.
], who was Dr Rothman’s [presuambly Jacob Gabriel RothmanRothman, Jacob Gabriel
(1721-1772). Swedish. Doctor of
medicine, demonstrator in anatomy,
Uppsala.
] only support.

Linnaeus asks Bäck to help him to console Wirrwachs’s parents. Linnaeus cannot write to them himself. He supposes that there was something in the boy’s intestines that had burst open.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 134-135   p.134  p.135.