Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3638 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [30 September 1765] n.s.
Dated Undated, but written in late September or early next month 1765. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Grubbs Siökräk förtienar insättas uti K[ongliga] W[ettensskaps] A[cademiens] acter, såsom ett nytt Species med tubo papyraceo.

H[err] Ehrenreichs Sparis är märkwärdig, om processus plantationis gifwer samma facit hos andra Trägårdsmästare, jag tillstår mig ej äga nog styrka uti planteringar att förstå sådant; nå-gon trägårdsmästare i Stockholm borde upmuntras at imitera processen, ty om den håller strek, som jag bör icke draga, uti twifwels måhl om en så hederlig man, så tillstår jag, att rönet är rätt märkwärdigt.

C[arl] Linné

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]
emitterat rön

upSUMMARY

Linnaeus writes to the the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] that Matthias Grubb’sGrubb, Matthias (1728-1808).
Swedish. Director of the Swedish East
India Company. Spent six years in China,
and founded a trading house in
Kanton.
observation on the sea creature should be published as a new species together with tubo papyraceo. [It was published the same year as “Herr Super Cargeuren Grubbs berättelse om et sällsamt Sjö-Kräk funnet vid Caput Bonae Spei”Grubb, Matthias "Herr Super
Cargeuren Grubbs berättelse om et
sällsamt Sjö-Kräk funnet
vid Caput Bonae Spei, jämte Herr
Bergii beskrifning
därpå", KVAH 26
(1765), 221-231.
].

Johann Eberhard Ludwig Ehrenreich’sEhrenreich, Johann Eberhard Ludwig
(1723-1803). German. Dentist at
the royal household, agriculturist,
chemist and horticulturalist. Director
of a salpetre manufactory house at
Kungsholmen in Stockholm. Founded and
directed the Marieberg porcelain
factory. Left Sweden in 1767 for a
faience factory in Stralsund.
observation on asparagus [published the same year as “Rön om sparris-plantering”Ehrenreich, Johann Eberhard Ludwig
"Rön om
sparris-plantering", KVAH,
26 (1765), 214-220.
] is interesting. A gardener in Stockholm should be encouraged to repeat the procedure, because the observation is, if correct, which Linnaeus does not doubt, rather remarkable.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 367-368   p.367  p.368.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 278   p.278.