Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3673 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 14 November 1765 n.s.
Dated 1765 d. 14 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Wälgynnare.

i senare Acterne från Petersburg, skall en hop rara fiskar wara beskrefne.

Desse Acter har jag ej fått, men de woro mig hufwudsakelige för mitt systema, som nu tryckes. Om M[in] H[erre] dem fått så war gunstig och låna mig dem på ett par dagar, ty i Upsala finnas de intet. jag skall straxt återställa dem.

jag förbl[ifwer]
Min Wälgynnares ödmiuke tienare

Carl v[on] Linné

Upsala 1765
d[en] 14 Novemb[e]r

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

The latest transactions from Petersburg [Linnaeus refers to the Novi CommentariiImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
(St Petersburg,
1747/1748 - 1775 [i.e. pub. 1750 -
1776]).
], are said to contain descriptions of several rare fishes. Linnaeus has not seen them but they would be useful for his work on systema, soon to be printed [Linnaeus refers to his forthcoming, Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
]. Linnaeus asks the secretary Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
, if he has received them, to lend them to him for a couple of days, as they are not available in Uppsala.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 282   p.282.