Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3758 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, May 1766? n.s.
Dated . Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Ki[ä]re H[err] Broder

jag beklagar M[in] K[iäre] Br[oder]s sorg öfwer sin sal[ig] SwärModers bortmistande.

Nog skall jag skaffa M[in] K[iäre] Br[oder] ett species af hwario genere af Conchilier, utom 2ne, att låta sin lille artige Son roa sig med.

jag håller på utgifwa en disputation om Sirenen med figur. Befaller Hennes K[onglig] M[ajestä]t henne, skall hon med glädie och wördnad straxt öfwersändas; men får jag underdånigst råda woro bäst att disputationen fingo fullföllias och verteras, att Hennes K[onglig] M[ajestä]t: kunne se hwar uti konsten bestodo och hela sammanhanget af henne; hwar på jag ännu sielf studerar.

jag ärhindrar mig eij H[err] Strutsenfeldts diur, jag har ej häller sedt acterne på ett par åhr. det mins jag att jag såg ett par ritningar, på här i swerie samblade diur. af hwilka det ena war Phantopus hwars Kropp war subtus planum trifariam punctatum.

jag kiänner rätt wähl H[err] Bergii Grubbia. hon roar mig : i Höst har jag roat mig med de löse Hydatides, som finnas emällan intestina och integumenta abdominis äl[ler] peritoneum lösa; de äro underlige Diur, men huru de komma dit, må Gud allena wetta.

Arch[iater] Rosen har öfwerwunnit sin Upsala feber; men urinen sätter sig tiok som en wälling och will ej klarna; dock begynner han ligga åfwan på.

Lätt mig nästa post wetta om Hennes K[onglig] M[ajestä]t befaller Sirenen innan jag afgiort henne; ty ingen ting kan förhindra den underdåniga wördnad jag är skyldig min alldra nådigaste Drotning.

Hwem hade trodt att så skolat gått med. Kiaerman?

En quo vos discordia cives perduxit miseros. Virg. eccl. v. 72.

jag förblif[wer][a][a] : MS 1. [no signature]

1766

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus commiserates with Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
on the death of his mother-in-law [Anna Sophia AdlerbergAdlerberg, Anna Sophia
(1712-1766). Swedish. Mother-in-law of
Abraham Bäck. Born Gyllenborg.
].

Linnaeus promises to send Bäck a set of mollusc shells that his son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] can use as toys.

Linnaeus is preparing a dissertation on the siren, with a picture [Siren lacertinaLinnaeus, Carl Siren
Lacertina dissertatio academica
,
diss., resp. A. Österdam (Uppsala,
1766). Soulsby no. 2335.
]. If the Queen [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] wants to see the specimen, Linnaeus will send it to her, but he would prefer to be allowed to keep it until the dissertation is ready and published, so that the whole thing can be studied in one process.

Linnaeus does not remember Alexander Michael von Strussenfelt’sStrussenfelt, Alexander Michael von
(1716-1797). Swedish. Major
general.
animals, and he has not seen the descriptions of them for some years. He remembers that he saw drawings of animals collected in Sweden, one of which was Phantopus with a body that was flat on the underside with dots in three rows.

Linnaeus is fairly well acquainted with Petter Jonas Bergius’sBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
Grubbia.

Last autumn, Linnaeus studied the Hydatides that are found around the intestines. They are strange animals, and Linnaeus has no idea how they get to there where they are found.

Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
has recovered from the fever, but his urine is still viscous. He does not need to lie in bed any longer, but he rests on it.

Linnaeus asks Bäck to tell him what the Queen decides on the siren.

Linnaeus is surprised over Gustaf Kierman’sKierman, Gustaf (1702-1766).
Swedish. Member of the Swedish Riksdag,
sponsor, director of the Swedish East
India Company.
fate.

The letter ends with a quote from Virgil:"See where discord leads you, poor citizens!"

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 144-145   p.144  p.145.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS 1. [no signature]