Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3766 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 13 June 1766 n.s.
Dated 13 Junii 1766. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre, Riddare.

Montins observation tyckes aldeles förtiena rum i actis, som man af den ser det rarasta som wäxer i Halland och länder till illustrationem patriae.

Nu kom jag in från landet där jag har systemet, och mine utförde samblingar då eldsvådan existerade; men skall söka med första att sambla af dem jag har för H[err] Morand. [— — —][a][a] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

förblifwer så länge jag andas
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

d[en] 13 Junii
1766

Nej war god och sätt min son som Demonstrator i allmenackan, ne audiat nemesis.

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that Lars Montin’sMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
observation is well worth being published in the transactions of the Academy.[It was published as, "Förteckning på de i Halland vildt växande Örter"Montin, Lars
"Förteckning på de i
Halland vildt växande Örter,
som äro sällsynte i Sverige,
eller ock där ej tilförene
blifvit fundne", KVAH
(1766), 234-247.
]. It redounds to the glory of our country.

Linnaeus has returned to Uppsala from his country estate at Hammarby, where he kept his “system” [presumably several editions of Systema naturae] and his collections when the devastating fire raged in the city [on 30 April 1766]. He will try to find material from his own collections for Jean François Clément MorandMorand, Jean François
Clément
(1726-1804).
French. Professor of anatomy, Paris.Son
of Saveur-François Morand.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus asks Wargentin to register his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] as demonstrator, “so Nemesis does not hear”.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 216). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 373-374   p.373  p.374.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 285-286   p.285  p.286.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]