Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3835 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 16 December 1766 n.s.
Dated 1766 d. 16 Decemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäraste och gamble H[err] Broder

Tack för brefwet. Wij gratulera Eder till Edre månge Assessorer. Tu giör Hedningarne många, men därföre icke alltid mycken glädie.

Nog hafwa wij hört donet af Åskebraken men ej redigt att wij märkt sammanhanget. det woro roligt att höra.

jag har nu fått 4de tomen af Seba full med Papilioner; håller på att redigera dem till mine species; de äro wackert ritade och [en] förträffelig sambling.

om Freddag få wij lof på en månad

jag har sett så månge Zoophyta och andra marina, att jag baxnar där wid.

Lef säll. jag är
Min gamble wäns
Lydigste
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1766
d[en] 16 Decemb[er]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter [this letter has not come down to us] and congratulates the Collegium medicum on its many new assessors [these were Roland MartinMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
, David Schulz von SchulzenheimSchulz von Schulzenheim, David
(1732-1823). Swedish. Physician.
Studied at Uppsala, where he attended
Linnaeus’s lectures. Went to England.
Together with Nils Rosén von
Rosenstein he introduced inoculation for
smallpox in Sweden. Correspondent of
Linnaeus.
, Petter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
].

Linnaeus has heard some rumours but not enough to understand what has happened. It would be nice to be informed.

Linnaeus has received the fourth volume of Albert Seba’sSeba, Albert (1665-1736).
Dutch. Pharmacist and collector of
natural history specimens, Amsterdam.
work on butterflies [Linnaeus refers to the two remaining volumes of Seba’s Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptioSeba, Albert Locupletissimi
rerum naturalium thesauri accurata
descriptio, et iconibus
artificiosissimis expressio, per
universam physices historiam. Opus, cui,
in hoc rerum genere, nullum par
exstitit. Ex toto terrarum orbe
collegit, digessit, descripsit, et
depingendum curavit Albertus Seba
,
I-IV (Amsterdam 1734-1765).
(1734-1765). Seba himself published two volumes in 1734, vols. III-IV came in 1758 and 1765]. They are nicely drawn. Linnaeus is introducing them into his Species.

Next Friday, the Christmas holiday will start. It lasts for a month.

Linnaeus has seen an appalling number of zoophytes and other marine animals.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 148   p.148.