Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3845 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 February 1766] n.s.
Dated Undated, but written in February 1766. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Alströmers observation är artig, och beskrifningen god. hwad synonyma angår om de höra hit äller intet, giör ej stort till saken, ty auctorernes figurer och beskrifningar äro otydelige.

Det woro en makalös sak att få hielp till figurer wid middsomars tiden då ferierne begyntes och man hade warma. H[err] Årres figur afcopierad tyckes wara wacker, om Herren kan älliest giöra äfter lefwande objecter lika tydeligt, som copiera. Härföre aflägger hos Kongl[iga] W[ettenskaps] Academien ödmiukast tacksäjelse

C[arl] Linné.

upSUMMARY

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 128). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 371-372   p.371  p.372.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 282-283   p.282  p.283.