Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3873 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 1 January 1767 n.s.
Dated 1767 d. 1 Januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Den högste Guden giöre detta och många fölliande åhr sälle för M[in] H[erre] och des wärda familie. jag recommenderar mig beständigt i M[in] H[erre]s förtroende såsom snart sagt den endaste jag i werlden funnit med beständigt och ofläckat förtroende.

Osbecks Rön håller förra sidan allenast locos communes; af andra äll[er] beskrifningen har jag ej lärt ett enda ord. Här hade bort giöras mera möda och att skillia detta species nogare från sina slächtingar; men figuren är wacker, och fattas hit in till i wettenskapen. (:NB rönet handlade om fisken Lerbleking:)

jag förbl[ifwer]
M[in] H[erre]s
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[en] 1 Januarii

upSUMMARY

Linnaeus sends his heartfelt good wishes for the new year to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] and his family. Linnaeus also expresses his deep esteem; Wargentin is practically the only person in the world in whom he has absolute confidence.

In November 1766, Pehr Osbeck Pehr OsbeckOsbeck, Pehr (1723-1805).
Swedish. Clergyman, botanist explorer.
Studied at Uppsala under Linnaeus
1745-1750. Chaplain on ships of the
Swedish East India Company on voyages to
China. Vicar of Hasslöv (Halland).
Correspondent of Linnaeus.
presented a study on a fish. Linnaeus is not pleased with the description of it which should be much more detailed to separate it from the other species of cod. However, the illustration is good and has never been seen before [the description was, however, published in, "Beskrifning pa en fisk, kallad Lerbleking"Osbeck, Pehr "Beskrifning
pa en fisk, kallad Lerbleking",
KVAH (1767), 245-247.
].

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XIII, 507). a. (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 385   p.385.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 291   p.291.