Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3920 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 June 1767 n.s.
Dated 1767 d. 19 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Det war ett fägnesamt ewangelium att höra det min K[iäre] Broder will en gång ännu se sin tienare här i lifwet; ty det warar ej länge. oleum omne consumtum est in lampade vitae.

d[en] 4 hujus blef jag angrepen af Upsala febren, och tänkte intet annat än valedicera; jag satte an med alla krafter att medicinera. jag öfwerwan honom på 5 dagar, men blef så utmattad att jag ej än fått krafterne åter.

När min Bror giör mig den fägnaden att hälsa på mig, så tag wägen ifrån Rotebro ått Malma och ej åt märstad, då har min K[iäre] Broder en mihl kortare; 3 fierdingar från Malma ligger Hammarby där jag wistas och med åtrå längtar se M[in] K[iäre] Broder.

De gemenasta europaeiske snäckor äro ej uptagne i Museo S:ae Ulricae, utan endast de raraste. Nog fattas åtskillige uti Museo Drotningholmensi; nog kunne de skaffas, men fattas nervus rerum gerendarum.

Hennes M[aj[estä]ts lilla Simia måste wähl wara Jacchus, annars wet jag ej hwilken det är; confer descriptionem in nova editione systematis datam.

Hwad ordningen angår af snäckorne uti Museo Drotningholmensi, så swär jag på, att Hennes M[aj[estä]t aldrig får den naturligare.

jag förblifwer oaflåteligen
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[ie] 19 junii

nu blommar Cactus grandiflorus i trägården makalöst wacker.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is glad that Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
will see him once more in his lifetime. Linnaeus thinks he will not live for very much longer.

Linnaeus had got the Uppsala fever on June 4, and thought that it meant farewell. However, he treated himself by all means and broke it in five days, but Linnaeus had been so exhausted by that that he had not yet recovered.

When Bäck goes to see Linnaeus, he should go from Rotebro towards Malma and not towards Märsta. That way will be one Swedish mile shorter, and Hammarby is just three fjärdingsväg from Malma.

The Museum s:ae m:tis Ludovicae Ulricae reginaeLinnaeus, Carl Museum s:ae
m:tis Ludovicae Ulricae reginae

(Stockholm 1764). Soulsby no. 1095a.
does not list the most common European molluscs but only the rarest. Several species are not found in the collection, and it would be possible to acquire specimens of those too. However, there is no real appetite for having things done.

The Queen’s [Lovisa UlrikaLovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] small monkey must be a Jacchus. At least, that is what Linnaeus thinks. Bäck should consult the description in the new edition of the Systema [Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
].

As to the arrangement of the shells in the museum in Drottningholm, Linnaeus is very sure that the Queen will never have a more natural one than the present.

P.S.The Cactus grandiflorus is flowering beautifully in the University Botanical Garden

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 153   p.153.