Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3947 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 4 August 1767 n.s.
Dated 1767 d. 4 August.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Min hustru tackar och skiämmes för sockret; bägge i högsta grad. Huru skall jag få wetta någon ting, som woro M[in] K[iäre] Broder angenämt, ty genom gåfwor och igiengåfwer wara wänner längst. woro nu lilla Archiatren hos oss skulle han få äta så många Kiersbär, som han lyste af åtskillige slag. Än warar smultrone diaeten; aldrig något åhr har jag fått så många smultron som i åhr.

Nu är Medicinska förslaget expedierat: Siden, Martin, Wahlbohm; få se om Martin klagar för det han ej fick första rummet.

Hälsa lilla Archiatren. jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1767
d[en] 4 August[i]

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] sends her thanks to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for the sugar. Friendship lasts longest when fed with mutual gifts. If Bäck’s son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] were with Linnaeus now, he would have as many cherries as he liked. Linnaeus still has his diet of wild strawberries, and he has had more this year than ever before.

The statement on the medical position has been sent. It gives the order Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
, Roland MartinMartin, Roland (1726-1788).
Swedish. Physician and surgeon,
professor of anatomy and surgery at the
Collegium Medicum, Stockholm.
, Johan Gustaf WahlbomWahlbom, Johan Gustaf
(1724-1808). Swedish. Physician and
naturalist. Studied at Uppsala under
Linnaeus, anatomy, surgery and
obstretics at Wittenberg. Provincial
physician at Kalmar. Correspondent of
Linnaeus.
. Linnaeus thinks that Martin might complain that be was not placed first.

Linnaeus sends his regards to Bäck’s son.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 154   p.154.