Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3955 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 15 September 1767 n.s.
Dated 1767 d. 15 septembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

För öfwersända p[en]g[a]rne tackar jag ödmiukel[igen]; de woro mycket promte.

Tack äfwen för Acta Parisina.

Acta helvetica skall jag återsända inan d[en] 8 october, ty jag är nu på landet och måste collationera med Hallers stora wärk; hoppas de ej förr behöfwas.

De 3 tomer act[a] Nidros[iensia] har jag haft öfwer ett åhr.

förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tien[are]
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[en] 15 septemb[e]r

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for the money he has received.

He also thanks for the Acta Parisina [Linnaeus means the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Memoires de mathematiques et de physique].

He will return the Acta HelveticaSocietas Physico-Medica Basiliensis,
Physico-Medical Society of Basel

Acta Helvetica
Physico-Mathematico-Anatomico-Botanico-Medica

8 vols. (1751 - 1777).
before 8 October. Hopefully, they will not be needed by anybody else before that date, but he is in Hammarby and needs them when checking Albrecht von Haller’sHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
great work [Linnaeus presumably refers to Elementa physiologiae corporis humaniHaller, Albrecht von Elementa
physiologiae corporis humani
, I-VIII
(Lausanne 1757-1766).
, which was published in 8 vols. up to 1766].

He has had three volumes of Acta Nidorosiensia [Det Trondhiemske Selskabs SkrifterDet Kongelige Norske Videnskabers
Selskab, The Royal Norwegian Society of
Sciences and Letters
Det
Trondhiemske Selskabs Skrifter
, 1-3
(1761-1765).
] for over a year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 293-294   p.293  p.294.