Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L3996 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 3 November 1767 n.s.
Dated 1767 d. 3 Novemb.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min egen Herre.

Med H[err] Gahn, just då han reste, sände jag acta Helvetica, han lofwade lefwerera dem då han reste förbij observatorium. tusende tack för lånet.

Bokbindaren wisade mig nu att uti actis Parisinis för åhr 1760 fattas 9 ark, näml[igen]: E, F, Ii, Kk, Ll, Mm, Nh, Öo, Pp.

Kiäre säg mig hwem sänder dem till oss, och till hwem skall jag skrifwa i Paris att jag får dem som fattas.

Lef länge säll och lyckelig.

jag är till mitt yttersta
Min egen Gynnares
ödmiukaste tienar[e]
Carl v[on] Linné.

Upsala 1767
d[en] 3 Novemb[er]

Huru skall jag kunna sända till franska academien ett exemplar af mitt Systeme?

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] that he has returned the Acta HelveticaSocietas Physico-Medica Basiliensis,
Physico-Medical Society of Basel

Acta Helvetica
Physico-Mathematico-Anatomico-Botanico-Medica

8 vols. (1751 - 1777).
with Henrik GahnGahn, Henrik (1747-1816).
Swedish. Physician. Linnaeus’s student.
Founder of the Swedish Society of
Medical Sciences in 1807. Correspondent
of Linnaeus. Son of hans Jacob Gahn and
brother of Hans Jacob Gahn the Younger.
, who has promised to deliver them when passing the observatory.

The bookbinder has drawn Linnaeus’s attention to the fact that 9 sheets are missing from the Acta Parisina [Linnaeus means the transactions of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
, Memoires de mathematiques et de physique] of 1760.

Who send these transactions to Sweden, and whom can he contact in Paris to retrieve the missing pages?

P.S. And how can he send a copy of Systema naturae, 12th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 12th edition (Stockholm
1766-1768). Soulsby no. 62.
to the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
?

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 294   p.294.