Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4109 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 24 September 1768 n.s.
Dated 24 Sept. 1768. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Med första tillfälle skall jag återställa H[err] Bergii observationer.

Fråga H[err] Prof[essor] Bergius om han inte will kalla sin littoris Littorella. I sig sjelf är det aldeles indifferent; och det står i hans macht att kalla henne hwad han behagar och det ena så rätt som det andra; men jag tycker hon blefwo då så lik Limosella, som hon är granne.

af Ecastophyllum har jag sielfwa Browns egit specimen, äfter hvilket han giort sin figur, men utan frucht. wähl war, att den blef bekant.

jag tackar ödmiukast för alt beswär med medaillerne; om de behagade slå åt mig för 300 d[a]l[e]r där af, då läglighet gofwes på trycket, woro det min wördsama anhållan.

D[octo]r Hagströms Pan Apum är ett original. jag såg den recenserad förleden post i gazetterne och skref samma dag äfter piecen, men fick nu lyckeligare honom förut. Det wår vere novum litterarium. Mycken tack för piecen.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala d[en] 24 sept [ember]
1768

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus will soonest return Petter Jonas Bergius’Bergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
observations [Linnaeus refers to Bergius’two articles “Littorella juncea”Bergius, Petter Jonas
"Littorella juncea, en svensk
växt beskrifven", KVAH
29 (1768), 337-449.
and ”Pterocarpus ecastaphyllum”Bergius, Petter Jonas
"Pterocarpus ecastaphyllum, en
americansk växt beskrifven",
KVAH 30 (1769), 116.
].

Linnaeus suggests that Bergius should be asked if he could agree to call his Littoris Littorella instead. It is not of major importance, but the name would come very close to Limosella.

Linnaeus has Patrick Browne’sBrowne, Patrick (1720-1790).
Irish. Botanist who made six voyages to
the West Indies. In 1756 he published
The Civil and natural history of
Jamaica
(1756). Correspondent of
Linnaeus.
own specimen of Ecastophyllum.

Linnaeus thanks for the trouble with the medals and wishes to buy copies for 300 dlr.

Johan Otto Hagström’sHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
Pan apumHagström, Johan Otto Pan
apum, eller afhandling om de örter,
af hvilka bien hälst draga deras
honung och vax; ingifven til K.
Vetenskaps academien, såsom svar
på dess fråga,
angående
bi-skötsel
(Stockholm, 1768)
is unique. And Linnaeus says he had seen comments on it in the papers. He thanks for having received the work.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 401-403   p.401  p.402  p.403.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 308-309   p.308  p.309.