Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L4123 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 October 1768 n.s.
Dated 1768 d. 18 october.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste H[err] Broder

Min Kiäre Broders bref hugna mig hwar gång. Af Lobelia Siphilitica hafwa wij 5 stånd i trägården; jag skall till nästa wår söka att få en hehl säng.

Chenopodium ambrosioides är icke den rätta anthelmintica utan Chenopodium anthelminticum, som doch är nära slächt med ambrosioides; det har Kalm, Colden, Barthram bekräftat.

Kommer H[err] Ribe hit skall jag wisa honom all uptänkelig willfarighet och han skall finnna det i sielfwa wärket, ty annorledes bör en novitius medicus, annorledes en veteranus hanteras; bägge för exempél att de förre ej löpa förbittida, och de senaste att de ej sakna praemia virtutis et erudition[is]. Lef säl[l] .

Min K[iäre] Broders
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1768
d[en] 18 october.

Archiatren
Wälborne H[err] Doctor
Abr[aham] Baeck
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for a letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus has five plants of Lobelia siphilitica in the garden. Next spring, Linnaeus will try to have a whole bed.

Chenopodium ambrosioides is not the true anthelmintica, which is Chenopodium anthelmintica, a close relative of ambrosioides. Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, Cadwallader ColdenColden, Cadwallader
(1688-1776). American. Physician of
Scottish origin, botanist, physicist,
politician. Lieutenant governor of New
York. Correspondent of Linnaeus.
and John BartramBartram, John (1701-1777).
American. Botanist living in
Pennsylvania and Delaware. Father of
John Bartram the Younger and William
Bartram. Correspondent of Linnaeus.
have confirmed this.

If Carl RibbenRibben, Carl (1734-1803).
Swedish. Physician, assessor of the
Collegium medicum. Lived in Strasbourg
fom 1768.
comes to see Linnaeus, Linnaeus will receive him very politely and comply with his wishes. New doctors and experienced ones cannot be treated in the same way. The latter must be shown the courtesy that they merit.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 159   p.159.